insgelijks

als woordenboektrefwoord:

insgelijks:
bw. evenzo.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

insgelijks (bw) :
desgelijks, dito, eveneens, evenzo, item, op dezelfde wijze

als synoniem van een ander trefwoord:

dito (bn) :
evenzo, insgelijks, van hetzelfde
evenzo (bw) :
desgelijks, dito, even, eveneens, evenzeer, gelijkerwijs, idem, insgelijks, item, ook, op dezelfde wijze
ook (bw) :
desgelijks, dienovereenkomstig, eveneens, evenzeer, evenzo, idem dito, insgelijks
evenzeer (bw) :
desgelijks, dito, eveneens, evengoed, evenzo, idem, insgelijks, ook, zowel
mede (bw) :
daarbij, eveneens, evengoed, evenzeer, insgelijks, mee, met, ook, tevens
item (bw) :
desgelijks, dito, eveneens, evenzeer, evenzo, idem, insgelijks, ook
eveneens (bw) :
desgelijks, dito, evenzeer, evenzo, idem, insgelijks, item, ook

woordverbanden van ‘insgelijks’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

insgelijks:
eveneens, ook

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 54:

ook, insgelijks, alsmede

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c