tevens

als woordenboektrefwoord:

tevens:
bw. tegelijk, ook.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

tevens (bw) :
eveneens, evengoed, evenzeer, mede, ook

als synoniem van een ander trefwoord:

eveneens (bw) :
evengoed, gelijk, gelijkgesteld, gelijkwaardig, hetzelfde, mede, op dezelfde wijze, tevens
daarbij (bw) :
bovendien, daarenboven, daarmede, daarnaast, evenzeer, ook, plus, tevens, verder
daarenboven (bw) :
bovendien, daarbij, daarmede, daarnaast, evenzeer, ook, plus, tevens, verder
mede (bw) :
daarbij, eveneens, evengoed, evenzeer, insgelijks, mee, met, ook, tevens
ook (bw) :
bovendien, daarenboven, mede, tevens, zelfs

woordverbanden van ‘tevens’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c