verder

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verder (bn) :
meer, volgend, bijkomend, ander, nader, overig
verder (bw) :
ook, bovendien, vervolgens, dan, daarna, voorts
verder (bw) :
daarbij, verderop, daarnaast, daarenboven
verder (bw) :
overigens, trouwens
verder (bw) :
door, vooruit, voort
verder (bw) :
hogerop

als synoniem van een ander trefwoord:

overig (bn) :
verder, ander, overblijvend
bovendien (bw) :
daarbij, ook, overigens, trouwens, verder, ernaast, voorts, alsook, verders, daarnevens, daar komt bij, daarenboven, buitendien, mitsgaders
daarbij (bw) :
ook, bovendien, plus, verder, daarnaast, tevens, evenzeer, daarmede, daarenboven
daarenboven (bw) :
ook, daarbij, bovendien, plus, verder, daarnaast, tevens, evenzeer, daarmede
vervolgens (bw) :
later, dan, verder, daarna, nadien, verders, daaropvolgend, aansluitend
nader (bw) :
later, verder, preciezer, uitvoeriger, uitgebreider
trouwens (bw) :
bovendien, overigens, verder
overigens (bw) :
bovendien, trouwens, verder
anders (bw) :
overigens, verder, evenwel
door (bw) :
verder, over, voort
voorts (vz) :
bovendien, verder
voorbij (vz) :
na, langs, verder
meer (zn) :
nog, verder, erbij

woordverbanden van ‘verder’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verder
dichterbij, nader

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c