verder

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verder (bn) :
ander, bijkomend, meer, nader, overig, volgend
verder (bw) :
bovendien, daarna, dan, ook, vervolgens, voorts
verder (bw) :
daarbij, daarenboven, daarnaast, verderop
verder (bw) :
overigens, trouwens
verder (bw) :
door, voort, vooruit
verder (bw) :
hogerop

als synoniem van een ander trefwoord:

overig (bn) :
ander, overblijvend, verder
bovendien (bw) :
alsook, buitendien, daar komt bij, daarbij, daarenboven, daarnevens, ernaast, mitsgaders, ook, overigens, trouwens, verder, verders, voorts
daarbij (bw) :
bovendien, daarenboven, daarmede, daarnaast, evenzeer, ook, plus, tevens, verder
daarenboven (bw) :
bovendien, daarbij, daarmede, daarnaast, evenzeer, ook, plus, tevens, verder
vervolgens (bw) :
aansluitend, daarna, daaropvolgend, dan, later, nadien, verder, verders
nader (bw) :
later, preciezer, uitgebreider, uitvoeriger, verder
trouwens (bw) :
bovendien, overigens, verder
overigens (bw) :
bovendien, trouwens, verder
anders (bw) :
evenwel, overigens, verder
door (bw) :
over, verder, voort
voorts (vz) :
bovendien, verder
voorbij (vz) :
langs, na, verder
meer (zn) :
erbij, nog, verder

woordverbanden van ‘verder’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verder
dichterbij, nader

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c