meteen

als woordenboektrefwoord:

meteen:
bw. dadelijk; tegelijkertijd.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

meteen (bw) :
aanstonds, acuut, dadelijk, direct, gelijk, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverlet, onverwijld, pal, seffens, stante pede, subiet, terstond
meteen (bw) :
tegelijkertijd
meteen (bw) :
nu

als synoniem van een ander trefwoord:

acuut (bn) :
dadelijk, direct, meteen, onmiddellijk, subiet, terstond
subiet (bw) :
acuut, dadelijk, direct, eensklaps, heel gauw, meteen, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverlet, onverwijld, op slag, opeens, pal, plotseling, seffens, stante pede, terstond
direct (bw) :
acuut, aanstonds, gauw, linea recta, meteen, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverwijld, spoorslags, stante pede, subiet, terstond
onmiddellijk (bw) :
dadelijk, direct, meteen, ogenblikkelijk, onverwijld, op staande voet, rechtstreeks, seffens, stante pede, subiet, terstond, zo
terstond (bw) :
dadelijk, direct, gelijk, met spoed, meteen, ogenblikkelijk, onmiddellijk, staandevoets, stante pede, subiet, à la minute
dadelijk (bw) :
aanstonds, direct, gelijk, meteen, ogenblikkelijk, onmiddellijk, op slag, stante pede, subiet, terstond
onverwijld (bw) :
acuut, dadelijk, direct, meteen, ogenblikkelijk, onmiddellijk, subiet, terstond, zonder uitstel
gelijk (bw) :
dadelijk, meteen, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverwijld, stante pede, subiet, terstond
à la minute (bw) :
direct, meteen, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverwijld, stante pede, subiet, terstond
aanstonds (bw) :
binnenkort, dadelijk, direct, gauw, meteen, seffens, straks, terstond, weldra, zo
prompt (bw) :
meteen, onmiddellijk, op staande voet, pardoes
nu (bw) :
meteen, onverwijld, spoorslags, stante pede
gauw (bw) :
direct, meteen, onmiddellijk, terstond
onverlet (bw) :
aanstonds, dadelijk, direct, meteen

woordverbanden van ‘meteen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

meteen
aanstonds, dadelijk, straks, zo

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c