eveneens

als woordenboektrefwoord:

eveneens:
bw. op dezelfde wijze.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

eveneens (bw) :
gelijkwaardig, mede, tevens, op dezelfde wijze, hetzelfde, gelijk, evengoed, gelijkgesteld
eveneens (bw) :
ook, idem, item, dito, evenzeer, evenzo, insgelijks, desgelijks

als synoniem van een ander trefwoord:

evenzo (bw) :
ook, op dezelfde wijze, eveneens, even, idem, item, dito, evenzeer, insgelijks, gelijkerwijs, desgelijks
ook (bw) :
eveneens, idem dito, evenzeer, evenzo, insgelijks, dienovereenkomstig, desgelijks
evenzeer (bw) :
ook, zowel, eveneens, idem, dito, evenzo, evengoed, insgelijks, desgelijks
mede (bw) :
ook, daarbij, mee, tevens, eveneens, met, evenzeer, evengoed, insgelijks
item (bw) :
ook, eveneens, idem, dito, evenzeer, evenzo, insgelijks, desgelijks
insgelijks (bw) :
op dezelfde wijze, eveneens, item, dito, evenzo, desgelijks
tevens (bw) :
ook, mede, eveneens, evenzeer, evengoed

woordverbanden van ‘eveneens’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c