gelijkluidend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gelijkluidend (bn) :
corresponderend, eensluidend, gelijk, overeenkomstig, overeenstemmend
gelijkluidend (bn) :
eenstemmig, samenklinkend
gelijkluidend (bn) :
homoniem

als synoniem van een ander trefwoord:

identiek (bn) :
dezelfde, eensluidend, gelijk, gelijkluidend, hetzelfde, overeenkomstig
eensluidend (bn) :
corresponderend, gelijk, gelijkluidend, identiek, overeenkomend
synoniem (bn) :
betekenisverwant, gelijkbetekenend, gelijkluidend

woordverbanden van ‘gelijkluidend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gelijkluidend
verschillend

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.012 nc