eensluidend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

eensluidend (bn) :
identiek, gelijk, overeenkomend, gelijkluidend, corresponderend

als synoniem van een ander trefwoord:

identiek (bn) :
dezelfde, hetzelfde, gelijk, eensluidend, overeenkomstig, gelijkluidend
gelijkluidend (bn) :
gelijk, eensluidend, overeenstemmend, overeenkomstig, corresponderend

woordverbanden van ‘eensluidend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c