identiek

als woordenboektrefwoord:

identiek:
bn. van gelijke waarde.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

identiek (bn) :
dezelfde, eensluidend, gelijk, gelijkluidend, hetzelfde, overeenkomstig

als synoniem van een ander trefwoord:

gelijk (bn) :
corresponderend, dergelijk, dezelfde, één, eender, hetzelfde, identiek, overeenkomstig, soortgelijk
eensluidend (bn) :
corresponderend, gelijk, gelijkluidend, identiek, overeenkomend
eender (bn) :
dezelfde, gelijk, hetzelfde, identiek, om het even, zelfde
gelijkvormig (bn) :
eenvormig, homogeen, identiek, monotoon, uniform
dezelfde (vnw) :
gelijk, identiek, overeenkomstig

woordverbanden van ‘identiek’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

identiek
alternatief, ander, anders, averechts, omgekeerd, ongelijk, tegengesteld, tegenovergesteld

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c