identiek

als woordenboektrefwoord:

identiek:
bn. van gelijke waarde.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

identiek (bn) :
dezelfde, hetzelfde, gelijk, eensluidend, overeenkomstig, gelijkluidend

als synoniem van een ander trefwoord:

gelijk (bn) :
identiek, dezelfde, soortgelijk, één, hetzelfde, dergelijk, eender, overeenkomstig, corresponderend
eensluidend (bn) :
identiek, gelijk, overeenkomend, gelijkluidend, corresponderend
eender (bn) :
identiek, dezelfde, hetzelfde, gelijk, zelfde, om het even
gelijkvormig (bn) :
uniform, identiek, homogeen, eenvormig, monotoon
dezelfde (vnw) :
identiek, gelijk, overeenkomstig

woordverbanden van ‘identiek’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

identiek
alternatief, ander, anders, averechts, omgekeerd, ongelijk, tegengesteld, tegenovergesteld

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c