eenvormig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

monotoon (bn) :
eentonig, eenvormig, gelijkvormig, saai, vervelend
uniform (bn) :
algemeen geldig, eenvormig, gelijk, gelijkvormig
gelijkvormig (bn) :
eenvormig, homogeen, identiek, monotoon, uniform
eentonig (bn) :
alledaags, eenvormig, kleurloos, monotoon, saai
fabrieksmatig (bn) :
eenvormig

woordverbanden van ‘eenvormig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
eenvormig, gelijkvormig

EENVORMIG, GELIJKVORMIG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 140.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c