vervelend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vervelend (bn) :
afstompend, dor, duf, geestdodend, kleurloos, langdradig, oninteressant, onverteerbaar, rekkerig, saai, taai, vermoeiend, zerp
vervelend (bn) :
beroerd, klote, lam, lastig, naar, onaangenaam, onprettig, zakkerig
vervelend (bn) :
onaardig, onhebbelijk, onsympathiek
vervelend (bn) :
flauw, klierig
vervelend (bn) :
hinderlijk

als synoniem van een ander trefwoord:

beroerd (bn) :
afgrijselijk, akelig, armzalig, bar, bedenkelijk, belabberd, besodemieterd, droevig, ellendig, erbarmelijk, flauw, hopeloos, jammerlijk, klote, kut, kwakkelig, miserabel, moeilijk, naar, onaangenaam, rot, slap, slecht, vervelend, vervloekt
lastig (bn) :
bezwarend, boos, delicaat, difficiel, gemelijk, gevaarlijk, gênant, heavy, hinderlijk, lam, moeilijk, moeizaam, netelig, onaangenaam, ongelegen, ongemakkelijk, ongerieflijk, penibel, storend, veeleisend, verstoord, vervelend, zeurig
saai (bn) :
afstompend, alledaags, doods, doorsnee, dor, droog, druilerig, duf, eentonig, geestdodend, geesteloos, kleurloos, langdradig, lijzig, maf, mat, monotoon, oninteressant, onverteerbaar, slaapverwekkend, taai, trutterig, vervelend, zerp
akelig (bn) :
afschuwelijk, beangstigend, ellendig, eng, griezelig, ijselijk, ijzingwekkend, irritant, luguber, macaber, naar, naargeestig, onaangenaam, onguur, onheilspellend, unheimisch, verschrikkelijk, vervelend, vreselijk
onaangenaam (bn) :
akelig, benard, beroerd, ergerlijk, lastig, naar, naargeestig, onbehaaglijk, ongevallig, ongezellig, onplezierig, onprettig, onverkwikkelijk, pijnlijk, rot, rotterig, smerig, verdrietelijk, verdrietig, vervelend
naar (bn) :
akelig, bedroevend, droevig, eendelijk, ellendig, erg, kil, lam, lamlendig, luguber, onaangenaam, ongunstig, treurig, triest, triestig, vervelend
langdradig (bn) :
breedsprakig, gerekt, lang van stof, rekkerig, taedieus, uitgesponnen, vervelend, wijdlopig, woordenrijk
irritant (bn) :
ergerend, ergerlijk, ergerniswekkend, hinderlijk, irriterend, lastig, prikkelend, tergend, vervelend
flauw (bn) :
afgezaagd, geesteloos, halfslachtig, laf, melig, smakeloos, vervelend, zouteloos, zoutloos
hinderlijk (bn) :
ergerlijk, irritant, irriterend, lastig, ongemakkelijk, storend, stotend, vervelend
misselijk (bn) :
ellendig, naar, onsmakelijk, onuitstaanbaar, vervelend, walgelijk, weerzinwekkend
sloom (bn) :
kalm, laks, langzaam, lijzig, lui, onverschillig, saai, slap, suf, traag, vervelend
hopeloos (bn) :
beroerd, ellendig, slecht, uitzichtloos, verschrikkelijk, vervelend, wanhopig
duf (bn) :
benepen, geesteloos, oninteressant, saai, slaapverwekkend, vervelend
moeilijk (bn) :
hachelijk, lastig, netelig, onhandelbaar, penibel, vervelend
slap (bn) :
flauw, kleurloos, saai, sopperig, vervelend, wee, zakkerig
monotoon (bn) :
eentonig, eenvormig, gelijkvormig, saai, vervelend
lam (bn) :
bedonderd, beroerd, naar, onaangenaam, vervelend
droog (bn) :
kleurloos, langdradig, leeg, saai, vervelend
landerig (bn) :
futloos, hangerig, sloom, vervelend
dor (bn) :
droog, onbewogen, saai, vervelend
eentonig (bn) :
glansloos, grauw, saai, vervelend
ambetant (bn) :
naar, onhebbelijk, vervelend
geestdodend (bn) :
afstompend, saai, vervelend
kwalijk (bn) :
negatief, slecht, vervelend
melig (bn) :
flauw, lusteloos, vervelend
truttig (bn) :
sloom, treuzelig, vervelend
onverkwikkelijk (bn) :
ellendig, naar, vervelend
erg (bn) :
onaangenaam, vervelend
lekker (bn) :
onaangenaam, vervelend
maf (bn) :
loom, saai, vervelend
taai (bn) :
saai, vervelend
vermoeiend (bn) :
vervelend
tering (zn) :
klote, kut, shit, slecht, vervelend

woordverbanden van ‘vervelend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

vervelend
aangenaam, amusant, boeiend, enig, fascinerend, fijn, goed, interessant, leuk, lustig, plezierig, prettig, spannend, speels

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0042 c