vervelend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vervelend (bn):
afstompend, dor, duf, geestdodend, kleurloos, langdradig, oninteressant, onverteerbaar, rekkerig, saai, taai, vermoeiend, zerp
vervelend (bn):
beroerd, klote, lam, lastig, naar, onaangenaam, onprettig, zakkerig
vervelend (bn):
onaardig, onhebbelijk, onsympathiek
vervelend (bn):
flauw, klierig
vervelend (bn):
hinderlijk

als synoniem van een ander trefwoord:

beroerd (bn) :
afgrijselijk, akelig, armzalig, bar, bedenkelijk, belabberd, besodemieterd, droevig, ellendig, erbarmelijk, flauw, hopeloos, jammerlijk, klote, kut, kwakkelig, miserabel, moeilijk, naar, onaangenaam, rot, slap, slecht, vervelend, vervloekt
lastig (bn) :
bezwarend, boos, delicaat, difficiel, gemelijk, gevaarlijk, gĂȘnant, heavy, hinderlijk, lam, moeilijk, moeizaam, netelig, onaangenaam, ongelegen, ongemakkelijk, ongerieflijk, penibel, storend, veeleisend, verstoord, vervelend, zeurig
saai (bn) :
afstompend, alledaags, doods, doorsnee, dor, droog, druilerig, duf, eentonig, geestdodend, geesteloos, kleurloos, langdradig, lijzig, maf, mat, monotoon, oninteressant, onverteerbaar, slaapverwekkend, taai, trutterig, vervelend, zerp
akelig (bn) :
afschuwelijk, beangstigend, ellendig, eng, griezelig, ijselijk, ijzingwekkend, irritant, luguber, macaber, naar, naargeestig, onaangenaam, onguur, onheilspellend, unheimisch, verschrikkelijk, vervelend, vreselijk
onaangenaam (bn) :
akelig, benard, beroerd, ergerlijk, lastig, naar, naargeestig, onbehaaglijk, ongevallig, ongezellig, onplezierig, onprettig, onverkwikkelijk, pijnlijk, rot, rotterig, smerig, verdrietelijk, verdrietig, vervelend
naar (bn) :
akelig, bedroevend, droevig, eendelijk, ellendig, erg, kil, lam, lamlendig, luguber, onaangenaam, ongunstig, treurig, triest, triestig, vervelend
langdradig (bn) :
breedsprakig, gerekt, lang van stof, rekkerig, taedieus, uitgesponnen, vervelend, wijdlopig, woordenrijk
irritant (bn) :
ergerend, ergerlijk, ergerniswekkend, hinderlijk, irriterend, lastig, prikkelend, tergend, vervelend
flauw (bn) :
afgezaagd, geesteloos, halfslachtig, laf, melig, smakeloos, vervelend, zouteloos, zoutloos
hinderlijk (bn) :
ergerlijk, irritant, irriterend, lastig, ongemakkelijk, storend, stotend, vervelend
misselijk (bn) :
ellendig, naar, onsmakelijk, onuitstaanbaar, vervelend, walgelijk, weerzinwekkend
sloom (bn) :
kalm, laks, langzaam, lijzig, lui, onverschillig, saai, slap, suf, traag, vervelend
hopeloos (bn) :
beroerd, ellendig, slecht, uitzichtloos, verschrikkelijk, vervelend, wanhopig
duf (bn) :
benepen, geesteloos, oninteressant, saai, slaapverwekkend, vervelend
moeilijk (bn) :
hachelijk, lastig, netelig, onhandelbaar, penibel, vervelend
slap (bn) :
flauw, kleurloos, saai, sopperig, vervelend, wee, zakkerig
monotoon (bn) :
eentonig, eenvormig, gelijkvormig, saai, vervelend
lam (bn) :
bedonderd, beroerd, naar, onaangenaam, vervelend
droog (bn) :
kleurloos, langdradig, leeg, saai, vervelend
landerig (bn) :
futloos, hangerig, sloom, vervelend
dor (bn) :
droog, onbewogen, saai, vervelend
eentonig (bn) :
glansloos, grauw, saai, vervelend
ambetant (bn) :
naar, onhebbelijk, vervelend
truttig (bn) :
sloom, treuzelig, vervelend
kwalijk (bn) :
negatief, slecht, vervelend
geestdodend (bn) :
afstompend, saai, vervelend
melig (bn) :
flauw, lusteloos, vervelend
onverkwikkelijk (bn) :
ellendig, naar, vervelend
erg (bn) :
onaangenaam, vervelend
lekker (bn) :
onaangenaam, vervelend
maf (bn) :
loom, saai, vervelend
taai (bn) :
saai, vervelend
vermoeiend (bn) :
vervelend
tering (zn) :
klote, kut, shit, slecht, vervelend

woordverbanden van ‘vervelend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

vervelend
aangenaam, amusant, boeiend, enig, fascinerend, fijn, goed, interessant, leuk, lustig, plezierig, prettig, spannend, speels
zie ook:
vervelen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.235.239.156.

debug info: 0.0026 c