onbehaaglijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onbehaaglijk (bn):
niet lekker, onaangenaam, ongemakkelijk
onbehaaglijk (bn):
ongezellig

als synoniem van een ander trefwoord:

onaangenaam (bn) :
akelig, benard, beroerd, ergerlijk, lastig, naar, naargeestig, onbehaaglijk, ongevallig, ongezellig, onplezierig, onprettig, onverkwikkelijk, pijnlijk, rot, rotterig, smerig, verdrietelijk, verdrietig, vervelend
naar (bn) :
onaardig, onbehaaglijk, ongezellig, onplezierig, onprettig, onvriendelijk, onwel
hinderlijk (bn) :
onbehaaglijk, onplezierig, onprettig

woordverbanden van ‘onbehaaglijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

onaangenaam, onbehaaglijk, ongevallig

Wat de zinnen of het gemoed min of meer pijnlijk aandoet of ontstemt. Onaangenaam zegt niets meer. Onbehagelijk wordt gezegd van datgene, wat door gebrek aan bevalligheid een onaangenamen indruk maakt. Het is sterker dan het eerste en heeft dikwijls de bijgedachte van terugstootend. Ongevallig daarentegen is minder sterk, het drukt alleen uit dat iets niet welgevallig is. Het wordt weinig op zich zelf gebruikt, maar meest in de uitdrukking niet ongevallig in den zin van aangenaam. Een onaangenaam mensch. Wat een onbehaaglijk vrouwspersoon. Onbehaaglijke manieren. Zijn herhaalde bezoeken schenen de jonge dame niet ongevallig.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 21:

onaangenaam, onbehaaglijk

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onbehaaglijk
behaaglijk

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c