onvriendelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onvriendelijk (bn) :
afwijzend, bars, bits, bitsig, bokkig, boos, grimmig, kattig, nors, onaangenaam, onaardig, onbereidwillig, onheus, onvoorkomend, onvriendschappelijk, scherp, stug, stuurs, vijandig, zuur

als synoniem van een ander trefwoord:

scherp (bn) :
bars, beledigend, bijtend, bits, bitter, getand, hekelig, hoekig, kantig, kwetsend, onvriendelijk, puntig, sarcastisch, snel, snerpend, snijdend, stekelig, venijnig, vinnig, vlijmend, wrang
nors (bn) :
bars, bits, bokkig, boos, bruusk, chagrijnig, gemelijk, knorrig, kortaf, korzelig, misnoegd, onvriendelijk, ruw, snibbig, streng, stug, stuurs, wrevelig, zuur
onheus (bn) :
beledigend, lomp, onaardig, onbeleefd, onbeschaafd, onhoffelijk, onvoorkomend, onvriendelijk, onwellevend, onwelwillend
bits (bn) :
bijtend, bitsig, kortaf, nijdig, onvriendelijk, opvliegend, pinnig, scherp, snauwerig, snibbig, spinnig, vinnig, wrevelig
bokkig (bn) :
dwars, eigenwijs, gemelijk, koppig, lomp, nors, onhandelbaar, onvriendelijk, pruilend, stuurs, tegendraads
zuur (bn) :
chagrijnig, gemelijk, korzelig, kribbig, nors, onaangenaam, onvriendelijk, stuurs, verzuurd
honds (bn) :
cynisch, gemeen, grof, lomp, onbeschaamd, onbeschoft, onvriendelijk, ruw, schandelijk
kortaf (bn) :
bars, bits, bruusk, geërgerd, geprikkeld, kort, korzelig, onvriendelijk, stug, vinnig
kattig (bn) :
kribbig, nesterig, onvriendelijk, snauwerig, snibbig, spinnig, stekelig, venijnig
naar (bn) :
onaardig, onbehaaglijk, ongezellig, onplezierig, onprettig, onvriendelijk, onwel
bars (bn) :
bruusk, grimmig, iezegrimmig, nors, onguur, onvriendelijk, ruw, streng, stuurs
kil (bn) :
afgemeten, frisjes, guur, koel, koud, ongevoelig, onvriendelijk, waterkoud
onaangenaam (bn) :
koud, nurks, onaardig, onbeminnelijk, onvriendelijk, schots, stuurs, zuur
koud (bn) :
harteloos, onaangedaan, onbewogen, onverschillig, onvriendelijk
stug (bn) :
afgemeten, gesloten, nors, onvriendelijk, stuurs, weerbarstig
onaardig (bn) :
onbeleefd, onheus, onvriendelijk, onwelwillend, vreemd
onplezierig (bn) :
onaangenaam, ongenoeglijk, onprettig, onvriendelijk
sikkeneurig (bn) :
humeurig, narrig, ontstemd, onvriendelijk, zeurderig
stroef (bn) :
onvriendelijk, stuurs, terughoudend
onhebbelijk (bn) :
onaangenaam, onvriendelijk

woordverbanden van ‘onvriendelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bokkig:
stuurs, nors, balorig, onbeleefd, onvriendelijk
nors:
bars, boos, onvriendelijk
nurks:
onaangenaam, hatelijk, wrevelig, onvriendelijk
onaardig:
onvriendelijk, onbeleefd, onaangenaam
onhartelijk:
onvriendelijk
onvriendelijk:
onhartelijk, onaangenaam, onaardig, nurks, stug, stuurs, stroef, bokkig
stroef:
onvriendelijk, stijf
stug:
onbuigzaam, onvriendelijk, ruig
stuurs:
nors, kortaangebonden, onvriendelijk
zuur:
scherp, bijtend, bitter, onaangenaam, onvriendelijk

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Het tegenovergestelde van vriendelijk en zacht. Onvriendelijk zegt niets anders dan dit. De andere woorden versterken dit begrip op verschillende wijzen. Scherp en bijtend zien meer op hetgeen men zegt (eene scherpe verwijting, bijtende scherts); bits, op den toon, waarop het gezegd wordt (een bits antwoord); spijtig onderstelt min of meer teleurstelling, gekwetste eigenliefde, iets wat ook in bitter gelegen is, terwijl aan schamper iets hoonends eigen is. Snibbig (kort aangebonden, snauwerig) en vinnig (scherp, venijnig) worden inzonderheid van vrouwen gebezigd.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onvriendelijk
vriendelijk

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c