onvriendelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onvriendelijk (bn):
afwijzend, bars, bits, bitsig, bokkig, boos, grimmig, kattig, nors, onaangenaam, onaardig, onbereidwillig, onheus, onvoorkomend, onvriendschappelijk, scherp, stug, stuurs, vijandig, zuur

als synoniem van een ander trefwoord:

scherp (bn) :
bars, beledigend, bijtend, bits, bitter, getand, hekelig, hoekig, kantig, kwetsend, onvriendelijk, puntig, sarcastisch, snel, snerpend, snijdend, stekelig, venijnig, vinnig, vlijmend, wrang
nors (bn) :
bars, bits, bokkig, boos, bruusk, chagrijnig, gemelijk, knorrig, kortaf, korzelig, misnoegd, onvriendelijk, ruw, snibbig, streng, stug, stuurs, wrevelig, zuur
onheus (bn) :
beledigend, lomp, onaardig, onbeleefd, onbeschaafd, onhoffelijk, onvoorkomend, onvriendelijk, onwellevend, onwelwillend
bits (bn) :
bijtend, bitsig, kortaf, nijdig, onvriendelijk, opvliegend, pinnig, scherp, snauwerig, snibbig, spinnig, vinnig, wrevelig
bokkig (bn) :
dwars, eigenwijs, gemelijk, koppig, lomp, nors, onhandelbaar, onvriendelijk, pruilend, stuurs, tegendraads
zuur (bn) :
chagrijnig, gemelijk, korzelig, kribbig, nors, onaangenaam, onvriendelijk, stuurs, verzuurd
honds (bn) :
cynisch, gemeen, grof, lomp, onbeschaamd, onbeschoft, onvriendelijk, ruw, schandelijk
kortaf (bn) :
bars, bits, bruusk, geërgerd, geprikkeld, kort, korzelig, onvriendelijk, stug, vinnig
kattig (bn) :
kribbig, nesterig, onvriendelijk, snauwerig, snibbig, spinnig, stekelig, venijnig
naar (bn) :
onaardig, onbehaaglijk, ongezellig, onplezierig, onprettig, onvriendelijk, onwel
bars (bn) :
bruusk, grimmig, iezegrimmig, nors, onguur, onvriendelijk, ruw, streng, stuurs
kil (bn) :
afgemeten, frisjes, guur, koel, koud, ongevoelig, onvriendelijk, waterkoud
onaangenaam (bn) :
koud, nurks, onaardig, onbeminnelijk, onvriendelijk, schots, stuurs, zuur
koud (bn) :
harteloos, onaangedaan, onbewogen, onverschillig, onvriendelijk
stug (bn) :
afgemeten, gesloten, nors, onvriendelijk, stuurs, weerbarstig
onaardig (bn) :
onbeleefd, onheus, onvriendelijk, onwelwillend, vreemd
onplezierig (bn) :
onaangenaam, ongenoeglijk, onprettig, onvriendelijk
sikkeneurig (bn) :
humeurig, narrig, ontstemd, onvriendelijk, zeurderig
stroef (bn) :
onvriendelijk, stuurs, terughoudend
onhebbelijk (bn) :
onaangenaam, onvriendelijk

woordverbanden van ‘onvriendelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bokkig:
stuurs, nors, balorig, onbeleefd, onvriendelijk
nors:
bars, boos, onvriendelijk
nurks:
onaangenaam, hatelijk, wrevelig, onvriendelijk
onaardig:
onvriendelijk, onbeleefd, onaangenaam
onhartelijk:
onvriendelijk
onvriendelijk:
onhartelijk, onaangenaam, onaardig, nurks, stug, stuurs, stroef, bokkig
stroef:
onvriendelijk, stijf
stug:
onbuigzaam, onvriendelijk, ruig
stuurs:
nors, kortaangebonden, onvriendelijk
zuur:
scherp, bijtend, bitter, onaangenaam, onvriendelijk

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bitter, bijtend, bits, onvriendelijk, schamper, scherp, snibbig, spijtig, vinnig

Bitter — bijtend — bits — onvriendelijk — schamper — scherp — snibbig — spijtig — vinnig. Het tegenovergestelde van vriendelijk en zacht. Onvriendelijk zegt niets anders dan dit. De andere woorden versterken dit begrip op verschillende wijzen. Scherp en bijtend zien meer op hetgeen men zegt (eene scherpe verwijting, bijtende scherts); bits, op den toon, waarop het gezegd wordt (een bits antwoord); spijtig onderstelt min of meer teleurstelling, gekwetste eigenliefde, iets wat ook in bitter gelegen is, terwijl aan schamper iets hoonends eigen is. Snibbig (kort aangebonden, snauwerig) en vinnig (scherp, venijnig) worden inzonderheid van vrouwen gebezigd.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onvriendelijk
vriendelijk

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.81.28.10.

debug info: 0.0033 c