snauwerig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

snauwerig (bn) :
bars, bits, kortaf, kwaaiig, nors, snibbig

als synoniem van een ander trefwoord:

bits (bn) :
bijtend, bitsig, kortaf, nijdig, onvriendelijk, opvliegend, pinnig, scherp, snauwerig, snibbig, spinnig, vinnig, wrevelig
kattig (bn) :
kribbig, nesterig, onvriendelijk, snauwerig, snibbig, spinnig, stekelig, venijnig

woordverbanden van ‘snauwerig’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0063 c