kribbig

als woordenboektrefwoord:

kribbig:
bn. (-er, -st), twistziek.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kribbig (bn) :
geïrriteerd, gemelijk, humeurig, kattig, klagend, korzelig, lichtgeraakt, narrig, prikkelbaar, wrevelig, zuur

als synoniem van een ander trefwoord:

prikkelbaar (bn) :
geprikkeld, heetgebakerd, irritabel, kittelorig, knorrig, korzelig, kregel, kregelig, kribbig, kriegel, krikkel, lichtgeraakt, ontvlambaar, opvliegend, sanguinisch, sensibel, susceptibel, wrevelig
wrevelig (bn) :
bits, boos, chagrijnig, gallisch, geërgerd, geïrriteerd, grimmig, kniezerig, knorrig, korzelig, kregel, kribbig, misnoegd, nijdig, nors, ontstemd, verbitterd
gemelijk (bn) :
balorig, bokkig, chagrijnig, gallig, humeurig, iezegrimmig, knorrig, korzelig, kribbig, narrig, nors, nurks, ontevreden, stuurs, verstoord, wrevelig
nukkig (bn) :
bokkig, capricieus, chagrijnig, eigenzinnig, grillig, kribbig, nurks, sikkeneurig, snibbig, vinnig, wispelturig, wrevelig
lichtgeraakt (bn) :
fijngevoelig, gevoelig, kittelachtig, kittelorig, korzelig, kribbig, kwetsbaar, prikkelbaar, susceptibel, tips
korzelig (bn) :
gemelijk, humeurig, knorrig, kortaf, kregel, kribbig, krikkel, lichtgeraakt, nors, ontstemd, prikkelbaar
humeurig (bn) :
balorig, brommerig, buiig, gemelijk, grillig, knorrig, korzelig, kribbig, nors, nukkig, ontstemd
zuur (bn) :
chagrijnig, gemelijk, korzelig, kribbig, nors, onaangenaam, onvriendelijk, stuurs, verzuurd
kattig (bn) :
kribbig, nesterig, onvriendelijk, snauwerig, snibbig, spinnig, stekelig, venijnig
lastig (bn) :
dwars, kieskeurig, klierig, kribbig, plagerig, vermoeiend, weerspannig, wrevelig

woordverbanden van ‘kribbig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 0:

kribbig, kregel

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

kribbig
blij, opgeruimd, verheugd, vrolijk

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c