verbitterd

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verbitterd (bn) :
fel, grimmig, heftig, keihard, verbeten
verbitterd (bn) :
bitter, gegriefd, misnoegd, wrevelig

als synoniem van een ander trefwoord:

wrevelig (bn) :
bits, boos, chagrijnig, gallisch, geërgerd, geïrriteerd, grimmig, kniezerig, knorrig, korzelig, kregel, kribbig, misnoegd, nijdig, nors, ontstemd, verbitterd
bitter (bn) :
ironisch, pijnlijk, sardonisch, smartelijk, verbitterd, wrang, zerp, zuur, zwaar
gebroken (bn) :
diep bedroefd, gedesillusioneerd, terneergeslagen, verbitterd
bitter (bn) :
gekwetst, verbitterd

woordverbanden van ‘verbitterd’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c