ontstemd

als woordenboektrefwoord:

ontstemd:
bn. gemelijk, verdrietig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ontstemd (bn) :
dingsig, mismoedig, misnoegd, mistevreden, uit zijn humeur, wrevelig
ontstemd (bn) :
boos, geërgerd, korzelig, verontwaardigd, verstoord

als synoniem van een ander trefwoord:

wrevelig (bn) :
bits, boos, chagrijnig, gallisch, geërgerd, geïrriteerd, grimmig, kniezerig, knorrig, korzelig, kregel, kribbig, misnoegd, nijdig, nors, ontstemd, verbitterd
korzelig (bn) :
gemelijk, humeurig, knorrig, kortaf, kregel, kribbig, krikkel, lichtgeraakt, nors, ontstemd, prikkelbaar
humeurig (bn) :
balorig, brommerig, buiig, gemelijk, grillig, knorrig, korzelig, kribbig, nors, nukkig, ontstemd
gepikeerd (bn) :
beledigd, boos, gebelgd, gekrenkt, geraakt, kwaad, ontstemd, verbolgen, verontwaardigd
sikkeneurig (bn) :
humeurig, narrig, ontstemd, onvriendelijk, zeurderig
dingsig (bn) :
ontstemd

woordverbanden van ‘ontstemd’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ontstemd
gestemd

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c