ongehoorzaam

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ongehoorzaam (bn) :
opstandig, stout, ondeugend, weerspannig, onvolgzaam, ongezeglijk, ongewillig

als synoniem van een ander trefwoord:

opstandig (bn) :
dwars, ongehoorzaam, rebels, recalcitrant, weerspannig, subversief, oproerig, rebellerend, muitziek
ondeugend (bn) :
stout, brutaal, ongehoorzaam, deksels, bliksems, schelmachtig, ongezeglijk, kwajongensachtig
ongezeglijk (bn) :
ongehoorzaam, weerbarstig, tuchteloos, ongewillig
stout (bn) :
kwaadaardig, ongehoorzaam, ondeugend, boosaardig

woordverbanden van ‘ongehoorzaam’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ongehoorzaam
braaf, gehoorzaam, lief, zoet

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0078 c