ongehoorzaam

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ongehoorzaam (bn) :
ondeugend, ongewillig, ongezeglijk, onvolgzaam, opstandig, stout, weerspannig

als synoniem van een ander trefwoord:

opstandig (bn) :
dwars, muitziek, ongehoorzaam, oproerig, rebellerend, rebels, recalcitrant, subversief, weerspannig
ondeugend (bn) :
bliksems, brutaal, deksels, kwajongensachtig, ongehoorzaam, ongezeglijk, schelmachtig, stout
ongezeglijk (bn) :
ongehoorzaam, ongewillig, tuchteloos, weerbarstig
stout (bn) :
boosaardig, kwaadaardig, ondeugend, ongehoorzaam

woordverbanden van ‘ongehoorzaam’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ongehoorzaam
braaf, gehoorzaam, lief, zoet

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c