ongewillig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

recalcitrant (bn) :
dwars, onhandelbaar, tegendraads, onwillig, weerspannig, balorig, weigerachtig, tegenstrevend, ongewillig
ongehoorzaam (bn) :
opstandig, stout, ondeugend, weerspannig, onvolgzaam, ongezeglijk, ongewillig
ongezeglijk (bn) :
ongehoorzaam, weerbarstig, tuchteloos, ongewillig

woordverbanden van ‘ongewillig’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ongewillig
gewillig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c