ongewillig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

recalcitrant (bn) :
balorig, dwars, ongewillig, onhandelbaar, onwillig, tegendraads, tegenstrevend, weerspannig, weigerachtig
ongehoorzaam (bn) :
ondeugend, ongewillig, ongezeglijk, onvolgzaam, opstandig, stout, weerspannig
ongezeglijk (bn) :
ongehoorzaam, ongewillig, tuchteloos, weerbarstig

woordverbanden van ‘ongewillig’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ongewillig
gewillig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0146 nc