ongezeglijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ongezeglijk (bn) :
ongehoorzaam, ongewillig, tuchteloos, weerbarstig

als synoniem van een ander trefwoord:

ondeugend (bn) :
bliksems, brutaal, deksels, kwajongensachtig, ongehoorzaam, ongezeglijk, schelmachtig, stout
ongehoorzaam (bn) :
ondeugend, ongewillig, ongezeglijk, onvolgzaam, opstandig, stout, weerspannig
balsturig (bn) :
eigenzinnig, halsstarrig, koppig, ongezeglijk

woordverbanden van ‘ongezeglijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ongezeglijk
gezeglijk

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c