schelmachtig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

ondeugend (bn) :
stout, brutaal, ongehoorzaam, deksels, bliksems, schelmachtig, ongezeglijk, kwajongensachtig
schalks (bn) :
ondeugend, plagerig, grappig, olijk, guitig, malicieus, schelmachtig, plagend, schelms, snaaks
olijk (bn) :
leuk, ondeugend, guitig, koddig, schalks, schelmachtig

woordverbanden van ‘schelmachtig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bedrieglijk:
schelmachtig
schelmachtig:
schelms, schurkachtig, bedrieglijk
schurkachtig:
schelmachtig, laag, gemeen

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c