malicieus

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

malicieus (bn) :
moedwillig, kwaadaardig, boosaardig
malicieus (bn) :
ondeugend, schalks

als synoniem van een ander trefwoord:

boosaardig (bn) :
duivels, slecht, grimmig, boos, moedwillig, vals, hatelijk, nijdig, venijnig, kwaadwillig, malicieus, duivelachtig, arglistig
schalks (bn) :
ondeugend, plagerig, grappig, olijk, guitig, malicieus, schelmachtig, plagend, schelms, snaaks
arglistig (bn) :
gemeen, geniepig, oneerlijk, doortrapt, vals, boosaardig, slinks, malicieus, insidieus
kwaadaardig (bn) :
gemeen, vals, sluw, agressief, boosaardig, slechtgezind, kwaadwillig, malicieus
ondeugend (bn) :
spottend, dartel, olijk, guitig, plaagziek, schalks, malicieus, schelms, snaaks
kwaadwillig (bn) :
gemeen, boosaardig, malicieus, kwalijkgezind, kwaadgezind

woordverbanden van ‘malicieus’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c