malicieus

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

malicieus (bn) :
boosaardig, kwaadaardig, moedwillig
malicieus (bn) :
ondeugend, schalks

als synoniem van een ander trefwoord:

boosaardig (bn) :
arglistig, boos, duivelachtig, duivels, grimmig, hatelijk, kwaadwillig, malicieus, moedwillig, nijdig, slecht, vals, venijnig
schalks (bn) :
grappig, guitig, malicieus, olijk, ondeugend, plagend, plagerig, schelmachtig, schelms, snaaks
arglistig (bn) :
boosaardig, doortrapt, gemeen, geniepig, insidieus, malicieus, oneerlijk, slinks, vals
kwaadaardig (bn) :
agressief, boosaardig, gemeen, kwaadwillig, malicieus, slechtgezind, sluw, vals
ondeugend (bn) :
dartel, guitig, malicieus, olijk, plaagziek, schalks, schelms, snaaks, spottend
kwaadwillig (bn) :
boosaardig, gemeen, kwaadgezind, kwalijkgezind, malicieus

woordverbanden van ‘malicieus’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c