plagerig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

schalks (bn) :
grappig, guitig, malicieus, olijk, ondeugend, plagend, plagerig, schelmachtig, schelms, snaaks
lastig (bn) :
dwars, kieskeurig, klierig, kribbig, plagerig, vermoeiend, weerspannig, wrevelig

woordverbanden van ‘plagerig’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c