weerspannig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

hardnekkig (bn) :
aanhoudend, eigenzinnig, halsstarrig, koppig, mordicus, obstinaat, onbuigzaam, onverzettelijk, standvastig, star, stijfhoofdig, taai, vasthoudend, verbeten, verstard, verwoed, volhardend, volhoudend, weerspannig
koppig (bn) :
bokkig, dwars, eigenwijs, eigenzinnig, halsstarrig, hardhoofdig, hardleers, hardnekkig, obstinaat, onbuigzaam, onredelijk, onverzettelijk, steilorig, stijfhoofdig, stijfkoppig, stug, weerbarstig, weerspannig
weerbarstig (bn) :
balsturig, dwars, koppig, onhandelbaar, recalcitrant, stijfkoppig, tegendraads, tegenstrevend, weerspannig, weigerig
weigerachtig (bn) :
balorig, balsturig, dwars, koppig, onwillig, opstandig, rebels, recalcitrant, weerbarstig, weerspannig, weigerig
halsstarrig (bn) :
eigenzinnig, hardnekkig, koppig, obstinaat, onbuigzaam, onverzettelijk, stijfkoppig, verstokt, weerspannig
recalcitrant (bn) :
balorig, dwars, ongewillig, onhandelbaar, onwillig, tegendraads, tegenstrevend, weerspannig, weigerachtig
opstandig (bn) :
dwars, muitziek, ongehoorzaam, oproerig, rebellerend, rebels, recalcitrant, subversief, weerspannig
lastig (bn) :
dwars, kieskeurig, klierig, kribbig, plagerig, vermoeiend, weerspannig, wrevelig
onwillig (bn) :
bokkig, dwars, ongenegen, recalcitrant, weerbarstig, weerspannig, weerstrevend
ongehoorzaam (bn) :
ondeugend, ongewillig, ongezeglijk, onvolgzaam, opstandig, stout, weerspannig
stug (bn) :
onbuigzaam, rigide, star, stijf, straf, strak, stram, stroef, taai, weerspannig
tegendraads (bn) :
balorig, bokkig, obstinaat, recalcitrant, weerbarstig, weerspannig
balorig (bn) :
dwars, koppig, onwillig, recalcitrant, tegendraads, weerspannig
onbehulpzaam (bn) :
onbereidwillig, tegendraads, weerspannig, weigerachtig

woordverbanden van ‘weerspannig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c