verwoed

als woordenboektrefwoord:

verwoed:
bn. bw. (-er, -st), met woede, razend.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verwoed (bn):
enthousiast, fanatiek, fervent, hardnekkig, hartstochtelijk
verwoed (bn):
fel, frenetiek, furieus, rabiaat, razend, woest

als synoniem van een ander trefwoord:

hardnekkig (bn) :
aanhoudend, eigenzinnig, halsstarrig, koppig, mordicus, obstinaat, onbuigzaam, onverzettelijk, standvastig, star, stijfhoofdig, taai, vasthoudend, verbeten, verstard, verwoed, volhardend, volhoudend, weerspannig
fel (bn) :
flink, hartstochtelijk, heftig, hevig, onstuimig, sterk, verbeten, verwoed, vief, vinnig, vurig
fanatiek (bn) :
bezeten, dweepziek, dweepzuchtig, enthousiast, fervent, gedreven, hartstochtelijk, verwoed
koortsachtig (bn) :
gejaagd, haastig, hectisch, jachtig, koortsig, nerveus, onrustig, opgewonden, verwoed
enthousiast (bn) :
bezield, fanatiek, geestdriftig, gemotiveerd, hartstochtelijk, verwoed, vurig
razend (bn) :
geweldig, heftig, hevig, mateloos, tomeloos, verwoed, wild
rabiaat (bn) :
dol, doldriftig, verwoed, woedend
frenetiek (bn) :
bezeten, dol, razend, verwoed
woest (bn) :
verwoed

woordverbanden van ‘verwoed’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
dol, razend, verwoed, woedend

Dol — razend — verwoed — woedend. Door drift of toorn de macht over zijn gedachtenregeling verloren hebbende. Verwoed beteekende vroeger hetzelfde als krankzinnig, thans wordt het echter niet meer van personen gezegd. Een verwoed gevecht. Woedend is de gewone uitdrukking; sterker is dol, terwijl razend de hoogste en sterkste uiting der woede onderstelt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
dol, razend, verwoed, woedend

DOL, RAZEND, VERWOED, WOEDEND

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 82.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c