verwoed

als woordenboektrefwoord:

verwoed:
bn. bw. (-er, -st), met woede, razend.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verwoed (bn) :
fanatiek, hardnekkig, hartstochtelijk, enthousiast, fervent
verwoed (bn) :
woest, razend, furieus, fel, rabiaat, frenetiek

als synoniem van een ander trefwoord:

hardnekkig (bn) :
koppig, taai, standvastig, vasthoudend, aanhoudend, eigenzinnig, volhardend, onbuigzaam, onverzettelijk, volhoudend, verbeten, verwoed, star, verstard, halsstarrig, weerspannig, obstinaat, stijfhoofdig, mordicus
fel (bn) :
flink, hevig, sterk, hartstochtelijk, heftig, vurig, verbeten, verwoed, onstuimig, vinnig, vief
fanatiek (bn) :
bezeten, gedreven, hartstochtelijk, enthousiast, verwoed, fervent, dweepziek, dweepzuchtig
koortsachtig (bn) :
nerveus, haastig, opgewonden, gejaagd, onrustig, hectisch, jachtig, verwoed, koortsig
enthousiast (bn) :
gemotiveerd, fanatiek, hartstochtelijk, bezield, geestdriftig, vurig, verwoed
razend (bn) :
hevig, wild, geweldig, heftig, mateloos, verwoed, tomeloos
rabiaat (bn) :
woedend, dol, verwoed, doldriftig
frenetiek (bn) :
bezeten, dol, razend, verwoed
woest (bn) :
verwoed

woordverbanden van ‘verwoed’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

dol, razend, verwoed, woedend

Door drift of toorn de macht over zijn gedachtenregeling verloren hebbende. Verwoed beteekende vroeger hetzelfde als krankzinnig, thans wordt het echter niet meer van personen gezegd. Een verwoed gevecht. Woedend is de gewone uitdrukking; sterker is dol, terwijl razend de hoogste en sterkste uiting der woede onderstelt.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 82:

dol, razend, verwoed, woedend

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c