vurig

als woordenboektrefwoord:

vurig:
bn. bw. (-er, -st), levendig, opgewekt.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vurig (bn):
dol, driftig, enthousiast, fervent, geestdriftig, gepassioneerd, hartstochtelijk, hevig, hitsig, ijverig, innig, intens, levendig, onstuimig, temperamentvol, verlangend, wild
vurig (bn):
bijtend, brandend, fel, fonkelend, gepeperd, pikant, pittig, scherp, vuur schietend
vurig (bn):
heet, heetgebakerd, kittig, sanguinisch, volbloed, warmbloedig
vurig (bn):
gloedvol, gloeiend, vlammend

als synoniem van een ander trefwoord:

driftig (bn) :
cholerisch, heetgebakerd, heethoofdig, heftig, intensief, koleirig, kort aangebonden, kortaangebonden, levendig, onbesuisd, onstuimig, opgewonden, oplopend, opvliegend, toornig, vurig, warmbloedig, wild
wild (bn) :
baldadig, bout, dol, driftig, onbeheerst, onbeschaafd, onbesuisd, onbeteugeld, ongeregeld, ongetemd, onstuimig, ruig, ruw, stormachtig, vurig, woest
bezield (bn) :
begeesterd, bevlogen, enthousiast, fervent, geanimeerd, gedreven, geestdriftig, geïnspireerd, toegewijd, vurig
fel (bn) :
flink, hartstochtelijk, heftig, hevig, onstuimig, sterk, verbeten, verwoed, vief, vinnig, vurig
fervent (bn) :
bezield, enthousiast, fanatiek, geestdriftig, gepassioneerd, hartstochtelijk, ijverig, vurig
bijtend (bn) :
agressief, brandend, corrosief, invretend, prikkelend, snijdend, stekend, striemend, vurig
innig (bn) :
diep, diepgevoeld, hevig, intiem, liefdevol, nauw, oprecht, vurig, warm, warmhartig, zeer
geestdriftig (bn) :
bevlogen, bezield, enthousiast, extatisch, fanatiek, fervent, gepassioneerd, vurig
hartstochtelijk (bn) :
erotisch, gepassioneerd, opgewonden, temperamentvol, vurig, warmbloedig, zwoel
enthousiast (bn) :
bezield, fanatiek, geestdriftig, gemotiveerd, hartstochtelijk, verwoed, vurig
bevlogen (bn) :
bezield, enthousiast, gedreven, geestdriftig, geïnspireerd, uitbundig, vurig
pittig (bn) :
gekruid, gepeperd, geurig, hartig, kruidig, peperig, pikant, scherp, vurig
heetgebakerd (bn) :
driftig, onbeheerst, onbezonnen, ongeduldig, prikkelbaar, vurig
intens (bn) :
diep gevoeld, groot, hevig, levendig, scherp, sterk, vurig
gloeiend (bn) :
bezield, blakend, opgewonden, verhit, vurig
levendig (bn) :
krachtig, pikant, sterk, vief, vurig
vief (bn) :
fel, onstuimig, opvliegend, vurig
sanguinisch (bn) :
driftig, lichtgeraakt, vurig
heet (bn) :
hevig, sterk, vurig
ijverig (bn) :
fervent, vurig
dol (bn) :
fel, vurig
hitsig (bn) :
vurig
brandend (bn) :
vurig
vlammend (bn) :
vurig

woordverbanden van ‘vurig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
heet, hitte, warm, warmte, vuur, vurig

HEET, HITTE, WARM, WARMTE, VUUR, VURIG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 239.

in hedendaagse spelling:
onvervaard, onverschrokken, onversaagd, strijdbaar, dapper, koen, wakker, fors, fel, vurig, moedig, manmoedig, mannelijk, manhaftig, heldhaftig

ONVERVAARD, ONVERSCHROKKEN, ONVERSAAGD, STRIJDBAAR, DAPPER, KOEN, WAKKER, FORS, FEL, VURIG, MOEDIG, MANMOEDIG, MANNELIJK, MANHAFTIG, HELDHAFTIG

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 207.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 18.206.238.176.

debug info: 0.0028 c