verhit

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verhit (bn) :
fonkelend, heftig, opgewonden
verhit (bn) :
heet

als synoniem van een ander trefwoord:

opgewonden (bn) :
driftig, druk, geagiteerd, gejaagd, gespannen, geëxalteerd, gloeiend, in vervoering, koortsachtig, nerveus, onrustig, overspannen, rusteloos, verhit, verontrust, zenuwachtig
heftig (bn) :
driftig, gewelddadig, hartstochtelijk, hectisch, heet, onstuimig, opvliegend, razend, verhit, violent, virulent, warm
gejaagd (bn) :
haastig, jachtig, koortsachtig, nerveus, ongeduldig, ongedurig, onrustig, verhit, zenuwachtig
gloeiend (bn) :
bezield, blakend, opgewonden, verhit, vurig

woordverbanden van ‘verhit’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c