druk

als woordenboektrefwoord:

druk:
m. (-ken), het drukken; nood; afdruk ; uitgave, oplage.
druk:
bn. bw. (-ker, -st), overladen; volhandig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

druk (zn) :
aandrang, aandringen, drang, invloed, pressie, stress
druk (zn) :
editie, nummer, oplaag, oplage, typografie, uitgave
druk (zn) :
belasting, benauwing, oppressie, spanning, tensie
druk (zn) :
boekdrukkunst, drukkunst, druktechniek
druk (zn) :
gewicht, kracht, last
druk (zn) :
grafiek, prent
druk (zn) :
benauwdheid
druk (zn) :
afdruk
druk (bn) :
bedrijvig, beweeglijk, bezig, geanimeerd, lawaaierig, levendig, luidruchtig, onrustig, onstuimig, opgewonden, roerig, roezemoezig, rumoerig, woelig
druk (bn) :
actief, bedrijvig, bezig, geanimeerd, ijverig, lawaaierig, luidruchtig, nijver, onrustig, roerig, roezemoezig, rumoerig, woelig
druk (bn) :
bont, opzichtig, schreeuwerig
druk (bn) :
frequent, intensief
druk (bn) :
bezet, gevuld, vol
druk (bn) :
gejaagd, jachtig
druk (bn) :
opvallend

als synoniem van een ander trefwoord:

opgewonden (bn) :
driftig, druk, geagiteerd, gejaagd, gespannen, geëxalteerd, gloeiend, in vervoering, koortsachtig, nerveus, onrustig, overspannen, rusteloos, verhit, verontrust, zenuwachtig
levendig (bn) :
actief, bedrijvig, beweeglijk, druk, dynamisch, geanimeerd, intensief, kittig, kwiek, levend, opgewekt, sanguinisch, smeuïg, snel, spitant, swingend, vitaal, vrolijk
werkzaam (bn) :
actief, arbeidzaam, bedrijvig, doeltreffend, druk, efficiënt, hardwerkend, ijverig, krachtig, naarstig, nijverig, noest, probaat, vlijtig
actief (bn) :
arbeidzaam, bedrijvend, bedrijvig, bezig, doende, druk, dynamisch, energiek, ijverig, kwiek, naarstig, nijver, noest, vlijtig, werkzaam
onrustig (bn) :
beweeglijk, druk, geagiteerd, gejaagd, hectisch, koortsachtig, ongedurig, onstuimig, veelbewogen, woelig
bezig (bn) :
actief, arbeidzaam, bedrijvig, doende, druk, geoccupeerd, ijverig, in de weer, kwiek, onledig, werkzaam
geanimeerd (bn) :
bezield, druk, gezellig druk, levendig, opgewekt, roerig, uitbundig, uitgelaten, vrolijk
rumoerig (bn) :
druk, lawaaierig, luidruchtig, onstuimig, roerig, tumultueus, woelig
lawaaierig (bn) :
druk, lawaaiig, luid, luidruchtig, rumoerig, schetterig, tumultueus
woelig (bn) :
beweeglijk, druk, onrustig, onstuimig, rumoerig, rusteloos
bewogen (bn) :
druk, gejaagd, onrustig, opgewonden, opwindend, rusteloos
tumultueus (bn) :
actief, bewogen, druk, geëmotioneerd, geënerveerd
dynamisch (bn) :
bedrijvig, beweeglijk, druk, krachtig, vitaal
beweeglijk (bn) :
druk, dynamisch, levendig, onrustig, roerig
bedrijvig (bn) :
bezig, druk, levendig, nijver
hectisch (bn) :
druk, gejaagd, koortsachtig
intensief (bn) :
druk, ingespannen
lastig (bn) :
druk, zwaar
luidruchtig (bw) :
druk, lawaaierig, lawaaiig, rumoerig, schreeuwerig
last (zn) :
armoe, bezwaar, druk, gesodemieter, hinder, inconveniënt, kwelling, malheur, moeilijkheid, moeite, narigheid, onaangenaamheid, ongemak, ongemakkelijkheid, ongerief, ongerieflijkheid, overlast, plaag, slameur, soesa, spel
kracht (zn) :
druk, dynamiek, energie, flinkheid, force, fors, fut, geweld, gewicht, hardheid, hevigheid, intensiteit, jeu, lichaamskracht, macht, onstuimigheid, pit, sterkte, vaart, vermogen, vuur, waarde, werkvermogen
spanning (zn) :
agitatie, angst, druk, geestdrift, geestvervoering, geladenheid, nervositeit, onrust, onzekerheid, opgewondenheid, opwinding, pressie, stress, tensie, zenuwachtigheid
invloed (zn) :
autoriteit, druk, effect, gewicht, gezag, greep, inwerking, macht, overwicht, stimulans, uitwerking, vat, zeggenschap
drang (zn) :
aandrang, aandrift, begeerte, behoefte, dorst, druk, impuls, kracht, neiging, opwelling, pressie, verlangen
stress (zn) :
druk, nervositeit, opwinding, overbelasting, spanning, zenuwachtigheid
aandrang (zn) :
aanhitsing, aansporing, aanvuring, aanzetting, beweging, druk, pressie
dwang (zn) :
aandrang, bedwang, druk, geweld, juk, onderwerping, pressie
drukkerij (zn) :
boekdrukkunst, druk, drukkunst, druktechniek
gewicht (zn) :
belasting, druk, kracht, last, massa, zwaarte
uitgave (zn) :
aflevering, druk, editie, jaargang, oplage
drukking (zn) :
beklemming, druk, dwang, pressie
juk (zn) :
beproeving, druk, dwang, gareel
editie (zn) :
druk, oplage, uitgave
spanning (zn) :
druk, drukverschil
afdruk (zn) :
druk, exemplaar
belasting (zn) :
druk, last

woordverbanden van ‘druk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Elke onaangename toestand, dien wij in het leven doorworstelen moeten, Als alles ons tegenloopt, noemen wij het tegenspoed. Alles, waar groote tegenspoed of rampspoed ons in brengt, noemen wij ellende — eigenlijk de rampspoed van ballingschap. Terwijl benauwdheid op het gevoel ziet, dat wij hebben als ons veel tegenspoed treft of bedreigt, is druk de tegenspoed, die als een zwaar gewicht ons nederdrukt, en ons in al onze, bewegingen bemoeilijkt. Nood is de toestand, waarin de mensch de dringende behoefte aan hulp het sterkst gevoelt. Spreekt men van ongeluk, dan heeft men ook het oog op de tegenstelling, het geluk, en beschouwt den tegenspoed meer als een toevallig kwaad of als iets, dat ons door hooger macht is toegevoegd.

De afdrukken van een ter perse gelegd werk. Oplaag ziet op het getal afdrukken; druk eigenlijk op de uitvoering, maar men bezigt het ook zeer dikwijls voor oplaag en uitgave. Uitgave is eigenlijk de bepaalde vorm, waarin een werk verschijnt en die van vroegere en latere uitgaven kan verschillen; bij uitbreiding wordt het echter ook gebruikt voor druk en oplaag. De tweeede oplaag van de derde uitgave. De tweede uitgave. De eerste, tweede, derde druk.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 268:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 64:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

druk
bedaard, kalm, ontspannen, rustig

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c