onzekerheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onzekerheid (zn) :
besluiteloosheid, onbekendheid, twijfel, twijfeling, weifeling, aarzeling
onzekerheid (zn) :
broosheid, onveiligheid, risico, vaagheid, veranderlijkheid

als synoniem van een ander trefwoord:

verlegenheid (zn) :
bedeesdheid, bedremmeldheid, beschaamdheid, beschroomdheid, gêne, onzekerheid, preutsheid, schaamte, schroom, schroomvalligheid, schuchterheid, schuwheid, timiditeit
spanning (zn) :
agitatie, angst, druk, geestdrift, geestvervoering, geladenheid, nervositeit, onrust, onzekerheid, opgewondenheid, opwinding, pressie, stress, tensie, zenuwachtigheid
twijfel (zn) :
aarzeling, besluiteloosheid, dubio, onzekerheid, scepsis, scrupule, terughoudendheid, twijfeling, wantrouwen, weifeling
veranderlijkheid (zn) :
grilligheid, onbestendigheid, ongestadigheid, onzekerheid, wispelturigheid, wisselvalligheid
broosheid (zn) :
onzekerheid

woordverbanden van ‘onzekerheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onzekerheid
garantie, verzekering, zekerheid

woorden met een verwante vorm:

bijwoord / bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c