onrust

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onrust (zn) :
spanning, opwinding, verwarring, angst, ongerustheid, schrik, bezorgdheid, ontsteltenis, verontrusting, perturbatie
onrust (zn) :
paniek, beweging, beroering, gisting, deining, agitatie, woeling, onrustigheid, beweeglijkheid
onrust (zn) :
rusteloosheid, jachtigheid, ongedurigheid, gejaagdheid

als synoniem van een ander trefwoord:

verwarring (zn) :
opwinding, paniek, drukte, onrust, wanorde, opschudding, chaos, warboel, implicatie, ontreddering, consternatie, ontsteltenis, confusie, janboel, disorde, ontdaanheid, verwardheid, verontrusting, verdwazing, desorganisatie, onduidelijkheid
schrik (zn) :
paniek, verbijstering, onrust, huivering, verschrikking, ontroering, opschudding, ontzetting, ongerustheid, bezorgdheid, ontsteltenis, bekommernis, beklemming, verontrusting, benauwdheid, bekommering, ijzing
beroering (zn) :
opwinding, storing, verwarring, drukte, onrust, beweging, commotie, opschudding, oproer, deining, consternatie, reuring, woeligheid, verontrusting, rusteloosheid, perturbatie
spanning (zn) :
onzekerheid, opwinding, druk, stress, onrust, angst, geestdrift, nervositeit, pressie, agitatie, zenuwachtigheid, opgewondenheid, geladenheid, geestvervoering, tensie
opwinding (zn) :
spanning, verwarring, drukte, onrust, roes, hilariteit, beroering, heisa, agitatie, zenuwachtigheid, opgewondenheid, geprikkeldheid, gejaagdheid
bezorgdheid (zn) :
vrees, zorg, onrust, ongerustheid, bangheid, bekommernis, beklemdheid
agitatie (zn) :
spanning, opwinding, onrust, beroering, gisting
alarm (zn) :
noodsituatie, gevaar, onrust
gejaagdheid (zn) :
onrust

woordverbanden van ‘onrust’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onrust
rust

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c