onrust

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onrust (zn) :
angst, bezorgdheid, ongerustheid, ontsteltenis, opwinding, perturbatie, schrik, spanning, verontrusting, verwarring
onrust (zn) :
agitatie, beroering, beweeglijkheid, beweging, deining, gisting, onrustigheid, paniek, woeling
onrust (zn) :
gejaagdheid, jachtigheid, ongedurigheid, rusteloosheid

als synoniem van een ander trefwoord:

verwarring (zn) :
chaos, confusie, consternatie, desorganisatie, disorde, drukte, implicatie, janboel, onduidelijkheid, onrust, ontdaanheid, ontreddering, ontsteltenis, opschudding, opwinding, paniek, verdwazing, verontrusting, verwardheid, wanorde, warboel
schrik (zn) :
beklemming, bekommering, bekommernis, benauwdheid, bezorgdheid, huivering, ijzing, ongerustheid, onrust, ontroering, ontsteltenis, ontzetting, opschudding, paniek, verbijstering, verontrusting, verschrikking
beroering (zn) :
beweging, commotie, consternatie, deining, drukte, onrust, oproer, opschudding, opwinding, perturbatie, reuring, rusteloosheid, storing, verontrusting, verwarring, woeligheid
spanning (zn) :
agitatie, angst, druk, geestdrift, geestvervoering, geladenheid, nervositeit, onrust, onzekerheid, opgewondenheid, opwinding, pressie, stress, tensie, zenuwachtigheid
opwinding (zn) :
agitatie, beroering, drukte, gejaagdheid, geprikkeldheid, heisa, hilariteit, onrust, opgewondenheid, roes, spanning, verwarring, zenuwachtigheid
bezorgdheid (zn) :
bangheid, beklemdheid, bekommernis, ongerustheid, onrust, vrees, zorg
agitatie (zn) :
beroering, gisting, onrust, opwinding, spanning
alarm (zn) :
gevaar, noodsituatie, onrust
gejaagdheid (zn) :
onrust

woordverbanden van ‘onrust’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onrust
rust

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c