ontsteltenis

als woordenboektrefwoord:

ontsteltenis:
v. schrik, ontzetting.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ontsteltenis (zn) :
ontluistering, ontreddering, ontroering, ontzetting, schrik, verbijstering, verwarring

als synoniem van een ander trefwoord:

opschudding (zn) :
alarm, alteratie, bedoening, beroering, beweging, commotie, consternatie, deining, drukte, gedoe, geraas, gerucht, heisa, herrie, kabaal, keet, omwenteling, ontsteltenis, ontwrichting, ophef, oploop, opwinding, rel, reuring, rumoer, ruzie, schrik, sensatie, spektakel, tumult, verwarring, wanorde
verwarring (zn) :
chaos, confusie, consternatie, desorganisatie, disorde, drukte, implicatie, janboel, onduidelijkheid, onrust, ontdaanheid, ontreddering, ontsteltenis, opschudding, opwinding, paniek, verdwazing, verontrusting, verwardheid, wanorde, warboel
schrik (zn) :
beklemming, bekommering, bekommernis, benauwdheid, bezorgdheid, huivering, ijzing, ongerustheid, onrust, ontroering, ontsteltenis, ontzetting, opschudding, paniek, verbijstering, verontrusting, verschrikking
consternatie (zn) :
bedoening, beroering, commotie, confusie, deining, herrie, keet, ontsteltenis, ontzetting, opschudding, opwinding, schrik, sensatie, verwarring
onrust (zn) :
angst, bezorgdheid, ongerustheid, ontsteltenis, opwinding, perturbatie, schrik, spanning, verontrusting, verwarring
verbazing (zn) :
bevreemding, ontsteltenis, opzien, surprise, verbijstering, verbluffing, verrassing, verstomming, verwondering
verbijstering (zn) :
ontsteltenis, ontzetting, perplexiteit, schrik, verbluffing, verbouwereerdheid, verlegenheid, verstomming
ontzetting (zn) :
consternatie, ontsteltenis, schrik, verbijstering, verschrikking, verslagenheid

woordverbanden van ‘ontsteltenis’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

ontsteltenis:
ontzetting, schrik, angst
ontzetting:
ontsteltenis, schrik, angst
schrik:
angst, ontsteltenis, ontzetting

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 126:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c