geraas

als woordenboektrefwoord:

geraas:
o. gedruis, lawaai.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

geraas (zn) :
kabaal, lawaai, rumoer, spektakel
geraas (zn) :
gekijf, getier, tekeergaan
geraas (zn) :
gekraak

als synoniem van een ander trefwoord:

opschudding (zn) :
alarm, alteratie, bedoening, beroering, beweging, commotie, consternatie, deining, drukte, gedoe, geraas, gerucht, heisa, herrie, kabaal, keet, omwenteling, ontsteltenis, ontwrichting, ophef, oploop, opwinding, rel, reuring, rumoer, ruzie, schrik, sensatie, spektakel, tumult, verwarring, wanorde
woede (zn) :
boosheid, drift, felheid, frenesie, furie, furiositeit, geraas, gewelddadigheid, gram, gramschap, hevigheid, koleire, kwaadheid, nijd, nijdigheid, onstuimigheid, rabiës, razernij, toorn, woestheid
lawaai (zn) :
charivari, drukte, geraas, gesodemieter, geweld, heibel, herrie, kabaal, leven, misbaar, poerim, rumoer, spektakel, tempeest, trammelant, tumult
leven (zn) :
drukte, gekrioel, geraas, geschal, gewemel, herrie, kabaal, kakofonie, lawaai, reuring, rumoer, stampei
geweld (zn) :
bombarie, drukte, gedoe, geraas, herrieschopperij, lawaai, leven, tumult, stennis
lawaai (zn) :
gedruis, geraas, getier, heibel, herrie, kabaal, leven, rumoer, spektakel, tamtam
spektakel (zn) :
beroering, geraas, herrie, keet, lawaai, opschudding, tumult
rumoer (zn) :
gedruis, geraas, geweld, herrie, lawaai, leven

woordverbanden van ‘geraas’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c