geraas

als woordenboektrefwoord:

geraas:
o. gedruis, lawaai.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

geraas (zn) :
kabaal, lawaai, rumoer, spektakel
geraas (zn) :
tekeergaan, gekijf, getier
geraas (zn) :
gekraak

als synoniem van een ander trefwoord:

opschudding (zn) :
opwinding, ophef, rel, verwarring, gerucht, kabaal, gedoe, ruzie, sensatie, drukte, alarm, beweging, herrie, omwenteling, wanorde, commotie, geraas, rumoer, schrik, beroering, spektakel, heisa, ontwrichting, deining, keet, consternatie, oploop, tumult, ontsteltenis, bedoening, reuring, alteratie
woede (zn) :
gram, hevigheid, boosheid, drift, felheid, geraas, kwaadheid, razernij, woestheid, toorn, nijd, furie, rabiës, gramschap, onstuimigheid, nijdigheid, gewelddadigheid, furiositeit, koleire, frenesie
lawaai (zn) :
leven, kabaal, drukte, geweld, herrie, geraas, rumoer, gesodemieter, trammelant, spektakel, heibel, misbaar, tumult, poerim, tempeest, charivari
leven (zn) :
kabaal, drukte, lawaai, herrie, geraas, rumoer, gekrioel, geschal, kakofonie, stampei, reuring, gewemel
geweld (zn) :
leven, gedoe, drukte, lawaai, geraas, bombarie, tumult, stennis, herrieschopperij
lawaai (zn) :
leven, kabaal, herrie, geraas, rumoer, spektakel, heibel, tamtam, gedruis, getier
spektakel (zn) :
lawaai, herrie, opschudding, geraas, beroering, keet, tumult
rumoer (zn) :
leven, geweld, lawaai, herrie, geraas, gedruis

woordverbanden van ‘geraas’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c