herrie

als woordenboektrefwoord:

herrie:
v. luidruchtige drukte.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

herrie (zn) :
rel, ruzie, drukte, commotie, opschudding, bonje, trammelant, heibel, keet, oploop, stampij, stampei, begankenis, krach
herrie (zn) :
leven, kabaal, lawaai, rumoer, tempeest
herrie (zn) :
ruzie, twist, gezanik, geduvel

als synoniem van een ander trefwoord:

opschudding (zn) :
opwinding, ophef, rel, verwarring, gerucht, kabaal, gedoe, ruzie, sensatie, drukte, alarm, beweging, herrie, omwenteling, wanorde, commotie, geraas, rumoer, schrik, beroering, spektakel, heisa, ontwrichting, deining, keet, consternatie, oploop, tumult, ontsteltenis, bedoening, reuring, alteratie
drukte (zn) :
ophef, opwinding, kabaal, lawaai, herrie, commotie, opschudding, kapsones, rumoer, beroering, spektakel, bombarie, heibel, deining, keet, tumult, stampij, stennis, poeha, stampei, reuring, begankenis, poerim, soesa, ambras
bonje (zn) :
conflict, meningsverschil, wrijving, ruzie, onvrede, twist, aanvaring, onenigheid, botsing, stront, herrie, mot, geschil, dispuut, trammelant, heibel, onmin, disharmonie, tweespalt, kift, onaangenaamheid, kif
kwestie (zn) :
woorden, moeilijkheid, ruzie, onvrede, twist, onenigheid, herrie, mot, bonje, dispuut, trammelant, twistpunt, heibel, onmin, disharmonie, kift, polemiek, strijdvraag, geschilpunt, redekaveling, kif
discussie (zn) :
ruzie, onvrede, twist, onenigheid, stront, herrie, mot, bonje, kwestie, trammelant, heibel, onmin, disharmonie, kift, onaangenaamheden, twistgesprek, onaangenaamheid, kif
consternatie (zn) :
opwinding, verwarring, sensatie, herrie, commotie, opschudding, ontzetting, schrik, beroering, deining, keet, ontsteltenis, bedoening, confusie
lawaai (zn) :
leven, kabaal, drukte, geweld, herrie, geraas, rumoer, gesodemieter, trammelant, spektakel, heibel, misbaar, tumult, poerim, tempeest, charivari
leven (zn) :
kabaal, drukte, lawaai, herrie, geraas, rumoer, gekrioel, geschal, kakofonie, stampei, reuring, gewemel
heibel (zn) :
kabaal, ruzie, drukte, lawaai, onenigheid, herrie, trammelant, heisa, keet, stampei, moeilijkheden
lawaai (zn) :
leven, kabaal, herrie, geraas, rumoer, spektakel, heibel, tamtam, gedruis, getier
rel (zn) :
opstootje, kabaal, ruzie, herrie, opschudding, bonje, oproer
spektakel (zn) :
lawaai, herrie, opschudding, geraas, beroering, keet, tumult
keet (zn) :
rotzooi, puinhoop, bende, herrie, spektakel, heibel
rumoer (zn) :
leven, geweld, lawaai, herrie, geraas, gedruis
pan (zn) :
troep, rommel, kabaal, herrie, zootje
kabaal (zn) :
leven, lawaai, herrie

woordverbanden van ‘herrie’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

herrie
rust, stilte

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c