herrie

als woordenboektrefwoord:

herrie:
v. luidruchtige drukte.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

herrie (zn) :
begankenis, bonje, commotie, drukte, heibel, keet, krach, oploop, opschudding, rel, ruzie, stampei, stampij, trammelant
herrie (zn) :
kabaal, lawaai, leven, rumoer, tempeest
herrie (zn) :
geduvel, gezanik, ruzie, twist

als synoniem van een ander trefwoord:

opschudding (zn) :
alarm, alteratie, bedoening, beroering, beweging, commotie, consternatie, deining, drukte, gedoe, geraas, gerucht, heisa, herrie, kabaal, keet, omwenteling, ontsteltenis, ontwrichting, ophef, oploop, opwinding, rel, reuring, rumoer, ruzie, schrik, sensatie, spektakel, tumult, verwarring, wanorde
drukte (zn) :
ambras, begankenis, beroering, bombarie, commotie, deining, heibel, herrie, kabaal, kapsones, keet, lawaai, ophef, opschudding, opwinding, poeha, poerim, reuring, rumoer, soesa, spektakel, stampei, stampij, stennis, tumult
bonje (zn) :
aanvaring, botsing, conflict, disharmonie, dispuut, geschil, heibel, herrie, kif, kift, meningsverschil, mot, onaangenaamheid, onenigheid, onmin, onvrede, ruzie, stront, trammelant, tweespalt, twist, wrijving
kwestie (zn) :
bonje, disharmonie, dispuut, geschilpunt, heibel, herrie, kif, kift, moeilijkheid, mot, onenigheid, onmin, onvrede, polemiek, redekaveling, ruzie, strijdvraag, trammelant, twist, twistpunt, woorden
discussie (zn) :
bonje, disharmonie, heibel, herrie, kif, kift, kwestie, mot, onaangenaamheden, onaangenaamheid, onenigheid, onmin, onvrede, ruzie, stront, trammelant, twist, twistgesprek
consternatie (zn) :
bedoening, beroering, commotie, confusie, deining, herrie, keet, ontsteltenis, ontzetting, opschudding, opwinding, schrik, sensatie, verwarring
lawaai (zn) :
charivari, drukte, geraas, gesodemieter, geweld, heibel, herrie, kabaal, leven, misbaar, poerim, rumoer, spektakel, tempeest, trammelant, tumult
leven (zn) :
drukte, gekrioel, geraas, geschal, gewemel, herrie, kabaal, kakofonie, lawaai, reuring, rumoer, stampei
heibel (zn) :
drukte, heisa, herrie, kabaal, keet, lawaai, moeilijkheden, onenigheid, ruzie, stampei, trammelant
lawaai (zn) :
gedruis, geraas, getier, heibel, herrie, kabaal, leven, rumoer, spektakel, tamtam
rel (zn) :
bonje, herrie, kabaal, oproer, opschudding, opstootje, ruzie
spektakel (zn) :
beroering, geraas, herrie, keet, lawaai, opschudding, tumult
keet (zn) :
bende, heibel, herrie, puinhoop, rotzooi, spektakel
rumoer (zn) :
gedruis, geraas, geweld, herrie, lawaai, leven
pan (zn) :
herrie, kabaal, rommel, troep, zootje
kabaal (zn) :
herrie, lawaai, leven

woordverbanden van ‘herrie’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

herrie
rust, stilte

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c