beroering

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beroering (zn) :
beweging, commotie, consternatie, deining, drukte, onrust, oproer, opschudding, opwinding, perturbatie, reuring, rusteloosheid, storing, verontrusting, verwarring, woeligheid
beroering (zn) :
aanraking

als synoniem van een ander trefwoord:

opschudding (zn) :
alarm, alteratie, bedoening, beroering, beweging, commotie, consternatie, deining, drukte, gedoe, geraas, gerucht, heisa, herrie, kabaal, keet, omwenteling, ontsteltenis, ontwrichting, ophef, oploop, opwinding, rel, reuring, rumoer, ruzie, schrik, sensatie, spektakel, tumult, verwarring, wanorde
drukte (zn) :
ambras, begankenis, beroering, bombarie, commotie, deining, heibel, herrie, kabaal, kapsones, keet, lawaai, ophef, opschudding, opwinding, poeha, poerim, reuring, rumoer, soesa, spektakel, stampei, stampij, stennis, tumult
opwinding (zn) :
agitatie, beroering, drukte, gejaagdheid, geprikkeldheid, heisa, hilariteit, onrust, opgewondenheid, roes, spanning, verwarring, zenuwachtigheid
consternatie (zn) :
bedoening, beroering, commotie, confusie, deining, herrie, keet, ontsteltenis, ontzetting, opschudding, opwinding, schrik, sensatie, verwarring
onrust (zn) :
agitatie, beroering, beweeglijkheid, beweging, deining, gisting, onrustigheid, paniek, woeling
oproer (zn) :
beroering, insurrectie, muiterij, onlust, opstand, rebellie, rel, revolte, revolutie, verzet
commotie (zn) :
beroering, consternatie, deining, drukte, opschudding, opwinding, tumult, verwarring
gejaagdheid (zn) :
agitatie, beroering, haast, ongeduldigheid, ongedurigheid, rusteloosheid
storing (zn) :
beroering, panne, perturbatie, verontrusting, verstoring, verwarring
spektakel (zn) :
beroering, geraas, herrie, keet, lawaai, opschudding, tumult
verwarring (zn) :
beroering, stoornis, storing, turbatie, verstoring
reuring (zn) :
beroering, commotie, deining, drukte, opschudding
agitatie (zn) :
beroering, gisting, onrust, opwinding, spanning
hectiek (zn) :
bedoening, beroering, drukte, gedoe, opwinding
treffen (zn) :
aanraking, beroering
beweging (zn) :
beroering, gevoel

woordverbanden van ‘beroering’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c