opstand

als woordenboektrefwoord:

opstand:
m. (-en), oproer; planken en kasten van een winkel.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opstand (zn) :
rel, verzet, muiterij, oproer, rebellie, revolte
opstand (zn) :
opzet

als synoniem van een ander trefwoord:

verzet (zn) :
protest, opstand, tegenspraak, tegenstand, strijd, weerstand, oppositie, verweer, recalcitrantie, weerwerk, tegenbeweging, ongehoorzaamheid, tegenkanting
oproer (zn) :
rel, verzet, opstand, revolutie, beroering, muiterij, onlust, rebellie, revolte, insurrectie
protest (zn) :
verzet, kritiek, onvrede, opstand, bezwaar, voorbehoud, bestrijding, tegenwerping
begroeiing (zn) :
onkruid, bos, opslag, opstand, gewas, kreupelhout, geboomte, ondergroei
opzet (zn) :
opstand
revolutie (zn) :
opstand

woordverbanden van ‘opstand’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Verstoring der orde. Standje is een straattwist, waarbij het publiek geen andere rol dan die van toeschouwer vervult om zich te vermaken. Bij oploop ligt aan het samen-stroomen der menigte eene onrustige en oproerige beweging der gemoederen ten grondslag. Slaat deze beweging tot gewelddadigheid over, dan ontstaat er oproer. Een verzet van soldaten tegen hunne officieren, maar ook weerspannigheid tegen de gestelde machten in het algemeen, is muiterij. Is de muiterij niet van voorbijgaanden aard en breidt zij zich uit, dan wordt zij een opstand. Onlusten, beroeringen en beroerten (beide laatstgenoemde woorden tegenwoordig minder in gebruik) zijn langdurige burgertwisten. De Nederlandsche beroerten in de zestiende eeuw.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 308:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 75:

opstand, opschudding

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c