beschrijving

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beschrijving (zn) :
schets, uiteenzetting, omschrijving, tekening, karakteristiek, schildering, exposé, descriptie
beschrijving (zn) :
opsomming, catalogisering

als synoniem van een ander trefwoord:

beeld (zn) :
schets, overzicht, beschrijving, voorstelling, indruk, omschrijving, idee, weergave, tafereel, representatie
karakteristiek (zn) :
schets, beschrijving, kwalificatie, beeld, typering, karakterisering, kenschets, karakterschets
uiteenzetting (zn) :
beschrijving, analyse, praatje, betoog, verklaring, beschouwing, exposé, ontvouwing, vertoog
omschrijving (zn) :
bepaling, beschrijving, beeld, definitie, equivalent, parafrase, oppuntstelling, perifrase
specificatie (zn) :
beschrijving, opgave, tabel, omschrijving, opsomming, lijst, specificering
behandeling (zn) :
uiteenzetting, beschrijving, bespreking, exposé
descriptie (zn) :
beschrijving
kenschets (zn) :
beschrijving

woordverbanden van ‘beschrijving’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

beschrijving:
verhaal
bestek:
plan, schets, schaaf, opstand, geraamte, beschrijving
verhaal:
beschrijving, verslag, relaas

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0045 c