beschrijving

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beschrijving (zn) :
descriptie, exposé, karakteristiek, omschrijving, schets, schildering, tekening, uiteenzetting
beschrijving (zn) :
catalogisering, opsomming

als synoniem van een ander trefwoord:

beeld (zn) :
beschrijving, idee, indruk, omschrijving, overzicht, representatie, schets, tafereel, voorstelling, weergave
karakteristiek (zn) :
beeld, beschrijving, karakterisering, karakterschets, kenschets, kwalificatie, schets, typering
uiteenzetting (zn) :
analyse, beschouwing, beschrijving, betoog, exposé, ontvouwing, praatje, verklaring, vertoog
omschrijving (zn) :
beeld, bepaling, beschrijving, definitie, equivalent, oppuntstelling, parafrase, perifrase
specificatie (zn) :
beschrijving, lijst, omschrijving, opgave, opsomming, specificering, tabel
behandeling (zn) :
beschrijving, bespreking, exposé, uiteenzetting
descriptie (zn) :
beschrijving
kenschets (zn) :
beschrijving

woordverbanden van ‘beschrijving’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

beschrijving:
verhaal
bestek:
plan, schets, schaaf, opstand, geraamte, beschrijving
verhaal:
beschrijving, verslag, relaas

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c