analyse

als woordenboektrefwoord:

analyse:
v. (-s, -n), ontleding, ontbinding, uiteenzetting.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

analyse (zn) :
bestudering, onderzoek, ontbinding, ontleding
analyse (zn) :
dieptepsychologie, psychoanalyse

als synoniem van een ander trefwoord:

onderzoek (zn) :
analyse, beoordeling, doorlichting, enquête, experiment, inspectie, keuring, monstering, nasporing, navorsing, observatie, onderzoeking, ontleding, opsporingswerk, perquisitie, proef, proefneming, recherche, research, speurtocht, speurwerk, test, toets, vaststelling
uiteenzetting (zn) :
analyse, beschouwing, beschrijving, betoog, exposé, ontvouwing, praatje, verklaring, vertoog
doorlichting (zn) :
analyse, ontleding
ontbinding (zn) :
analyse, ontleding

woordverbanden van ‘analyse’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c