beoordeling

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beoordeling (zn) :
oordeel, kritiek, waardering, inschatting, cijfer, bespreking, taxatie, recensie, quotering, rating, oordeelvelling
beoordeling (zn) :
vonnis, arrest, berechting, jurering, wijzing, judicium

als synoniem van een ander trefwoord:

onderzoek (zn) :
beoordeling, proef, keuring, observatie, speurtocht, analyse, speurwerk, toets, test, inspectie, experiment, recherche, vaststelling, enquête, ontleding, research, nasporing, doorlichting, monstering, proefneming, onderzoeking, perquisitie, opsporingswerk, navorsing
opvatting (zn) :
kijk, visie, oordeel, beoordeling, overtuiging, denkbeeld, standpunt, mening, gedachte, inzicht, geest, denkwijze, beschouwing, optie, begrip, zienswijze, opinie, dunk, convictie, gevoelen, stellingname
test (zn) :
proefwerk, onderzoek, beoordeling, proef, examen, keuring, toets, controle, beproeving, experiment, toetsing, overhoring, meting, proefneming, probeersel, onderzoeking
keuring (zn) :
onderzoek, beoordeling, toets, test, controle, toetsing, schouwing, nazicht, proefneming, essaai
taxatie (zn) :
schatting, beoordeling, waardering, waardebepaling, prijsbepaling
recensie (zn) :
beoordeling, kritiek, beschouwing, bespreking, boekbespreking
waardering (zn) :
schatting, beoordeling, taxatie, evaluatie, waardebepaling
kritiek (zn) :
beoordeling, beschouwing, bespreking, recensie
controle (zn) :
nakijken, beoordeling, revisie, natrekking
oordeel (zn) :
beoordeling, beslissing, doem, judicium
beschouwing (zn) :
beoordeling, inschatting
cijfer (zn) :
beoordeling

woordverbanden van ‘beoordeling’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0041 c