beoordeling

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beoordeling (zn) :
bespreking, cijfer, inschatting, kritiek, oordeel, oordeelvelling, quotering, rating, recensie, taxatie, waardering
beoordeling (zn) :
arrest, berechting, judicium, jurering, vonnis, wijzing

als synoniem van een ander trefwoord:

onderzoek (zn) :
analyse, beoordeling, doorlichting, enquête, experiment, inspectie, keuring, monstering, nasporing, navorsing, observatie, onderzoeking, ontleding, opsporingswerk, perquisitie, proef, proefneming, recherche, research, speurtocht, speurwerk, test, toets, vaststelling
opvatting (zn) :
begrip, beoordeling, beschouwing, convictie, denkbeeld, denkwijze, dunk, gedachte, geest, gevoelen, inzicht, kijk, mening, oordeel, opinie, optie, overtuiging, standpunt, stellingname, visie, zienswijze
test (zn) :
beoordeling, beproeving, controle, examen, experiment, keuring, meting, onderzoek, onderzoeking, overhoring, probeersel, proef, proefneming, proefwerk, toets, toetsing
keuring (zn) :
beoordeling, controle, essaai, nazicht, onderzoek, proefneming, schouwing, test, toets, toetsing
taxatie (zn) :
beoordeling, prijsbepaling, schatting, waardebepaling, waardering
recensie (zn) :
beoordeling, beschouwing, bespreking, boekbespreking, kritiek
waardering (zn) :
beoordeling, evaluatie, schatting, taxatie, waardebepaling
kritiek (zn) :
beoordeling, beschouwing, bespreking, recensie
controle (zn) :
beoordeling, nakijken, natrekking, revisie
oordeel (zn) :
beoordeling, beslissing, doem, judicium
beschouwing (zn) :
beoordeling, inschatting
cijfer (zn) :
beoordeling

woordverbanden van ‘beoordeling’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c