controle

als woordenboektrefwoord:

controle, contrôle:
v. (-s), opzicht, toezicht; plaats waar gecontroleerd wordt.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

controle (zn) :
toezicht, keuring, bewaking, toets, inspectie, verificatie, toetsing, sturing, check, surveillance, opzicht, nazicht
controle (zn) :
overheersing, greep, macht, beheersing, heerschappij, grip, bedwang
controle (zn) :
nakijken, beoordeling, revisie, natrekking
controle (zn) :
detailstudie, detailonderzoek
controle (zn) :
oppuntstelling

als synoniem van een ander trefwoord:

test (zn) :
proefwerk, onderzoek, beoordeling, proef, examen, keuring, toets, controle, beproeving, experiment, toetsing, overhoring, meting, proefneming, probeersel, onderzoeking
keuring (zn) :
onderzoek, beoordeling, toets, test, controle, toetsing, schouwing, nazicht, proefneming, essaai
toezicht (zn) :
supervisie, zorg, beheer, bewaking, controle, inspectie, hoede, surveillance, opzicht, nazicht
macht (zn) :
bevoegdheid, beheersing, kunnen, controle, autoriteit, zeggenschap, bedwang, vermogen
bewaking (zn) :
toezicht, beveiliging, bescherming, bewaring, controle, hoede, surveillance, opzicht
toets (zn) :
onderzoek, proef, keuring, test, controle, beproeving
greep (zn) :
macht, beheersing, vat, houvast, controle, grip
vergelijking (zn) :
controle, vergelijk, verificatie, toetsing
correctie (zn) :
verbetering, nakijken, controle, revisie
nazicht (zn) :
toezicht, controle
opzicht (zn) :
toezicht, controle

woordverbanden van ‘controle’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c