controle

als woordenboektrefwoord:

controle, contrôle:
v. (-s), opzicht, toezicht; plaats waar gecontroleerd wordt.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

controle (zn) :
bewaking, check, inspectie, keuring, nazicht, opzicht, sturing, surveillance, toets, toetsing, toezicht, verificatie
controle (zn) :
bedwang, beheersing, greep, grip, heerschappij, macht, overheersing
controle (zn) :
beoordeling, nakijken, natrekking, revisie
controle (zn) :
detailonderzoek, detailstudie
controle (zn) :
oppuntstelling

als synoniem van een ander trefwoord:

test (zn) :
beoordeling, beproeving, controle, examen, experiment, keuring, meting, onderzoek, onderzoeking, overhoring, probeersel, proef, proefneming, proefwerk, toets, toetsing
keuring (zn) :
beoordeling, controle, essaai, nazicht, onderzoek, proefneming, schouwing, test, toets, toetsing
toezicht (zn) :
beheer, bewaking, controle, hoede, inspectie, nazicht, opzicht, supervisie, surveillance, zorg
macht (zn) :
autoriteit, bedwang, beheersing, bevoegdheid, controle, kunnen, vermogen, zeggenschap
bewaking (zn) :
bescherming, beveiliging, bewaring, controle, hoede, opzicht, surveillance, toezicht
toets (zn) :
beproeving, controle, keuring, onderzoek, proef, test
greep (zn) :
beheersing, controle, grip, houvast, macht, vat
vergelijking (zn) :
controle, toetsing, vergelijk, verificatie
correctie (zn) :
controle, nakijken, revisie, verbetering
nazicht (zn) :
controle, toezicht
opzicht (zn) :
controle, toezicht

woordverbanden van ‘controle’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c