bevoegdheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bevoegdheid (zn) :
kwalificatie, bekwaamheid, competentie, bemoeienis, geschiktheid
bevoegdheid (zn) :
recht, gezag, verlof, machtiging, autoriteit, zeggenschap

als synoniem van een ander trefwoord:

niveau (zn) :
stand, bevoegdheid, trap, graad, peil, klasse, kwaliteit, gehalte, standaard, waterspiegel, rang, kaliber, mate, level, vloeistofspiegel
macht (zn) :
bevoegdheid, beheersing, kunnen, controle, autoriteit, zeggenschap, bedwang, vermogen
autorisatie (zn) :
toestemming, bevoegdheid, verlof, volmacht, machtiging, vergunning
recht (zn) :
aanspraak, bevoegdheid, aanspraak op, voorrecht, privilege
autoriteit (zn) :
gezag, bevoegdheid, macht, invloed, zeggenschap, overwicht
competentie (zn) :
bevoegdheid, jurisdictie, rechtsmacht, rechtsbevoegdheid
geschiktheid (zn) :
bevoegdheid, aanleg, bekwaamheid, capaciteit
jurisdictie (zn) :
bevoegdheid, rechtspraak, rechtsmacht
gezag (zn) :
bevoegdheid, zeggenschap
bemoeienis (zn) :
bevoegdheid, inmenging

woordverbanden van ‘bevoegdheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bevoegdheid
onbevoegdheid

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c