bevoegdheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bevoegdheid (zn) :
bekwaamheid, bemoeienis, competentie, geschiktheid, kwalificatie
bevoegdheid (zn) :
autoriteit, gezag, machtiging, recht, verlof, zeggenschap

als synoniem van een ander trefwoord:

niveau (zn) :
bevoegdheid, gehalte, graad, kaliber, klasse, kwaliteit, level, mate, peil, rang, stand, standaard, trap, vloeistofspiegel, waterspiegel
macht (zn) :
autoriteit, bedwang, beheersing, bevoegdheid, controle, kunnen, vermogen, zeggenschap
autorisatie (zn) :
bevoegdheid, machtiging, toestemming, vergunning, verlof, volmacht
recht (zn) :
aanspraak, aanspraak op, bevoegdheid, privilege, voorrecht
autoriteit (zn) :
gezag, invloed, macht, overwicht, zeggenschap, bevoegdheid
competentie (zn) :
bevoegdheid, jurisdictie, rechtsbevoegdheid, rechtsmacht
geschiktheid (zn) :
aanleg, bekwaamheid, bevoegdheid, capaciteit
jurisdictie (zn) :
bevoegdheid, rechtsmacht, rechtspraak
gezag (zn) :
bevoegdheid, zeggenschap
bemoeienis (zn) :
bevoegdheid, inmenging

woordverbanden van ‘bevoegdheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bevoegdheid
onbevoegdheid

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c