competentie

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

competentie (zn) :
bedrevenheid, bekwaamheid, capaciteiten, deskundigheid, kunde, kundigheid, meesterschap, slagvaardigheid, vakbekwaamheid, vakkundigheid, vakmanschap
competentie (zn) :
bevoegdheid, jurisdictie, rechtsbevoegdheid, rechtsmacht

als synoniem van een ander trefwoord:

bekwaamheid (zn) :
bagage, bedrevenheid, begaafdheid, competentie, deskundigheid, geschiktheid, kennis, kunde, kundigheid, meesterschap, slagvaardigheid, talent, vaardigheid, vakkundigheid, vakmanschap, vermogen
weten (zn) :
bagage, bekendheid, bekwaamheid, cognitie, competentie, kennis, kennisneming, kenvermogen, kundigheid, kunde, medeweten, vertrouwdheid, vermogen, wetenschap
deskundigheid (zn) :
bekwaamheid, competentie, expertise, knowhow, kunde, kundigheid, vakbekwaamheid, vakkennis, vakkundigheid
kennis (zn) :
bagage, bekwaamheid, competentie, ervaring, geleerdheid, kunde, kundigheid, wijsheid
bevoegdheid (zn) :
bekwaamheid, bemoeienis, competentie, geschiktheid, kwalificatie
ressort (zn) :
competentie

woordverbanden van ‘competentie’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c