bekendheid

als woordenboektrefwoord:

bekendheid:
v. het bekend zijn.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bekendheid (zn) :
beroemdheid, faam, naam, vermaardheid
bekendheid (zn) :
gebruikelijkheid, gemeenzaamheid
bekendheid (zn) :
ervaring, kennis
bekendheid (zn) :
ruchtbaarheid

als synoniem van een ander trefwoord:

roem (zn) :
aanzien, befaamdheid, bekendheid, beroemdheid, celebriteit, eer, faam, gloria, glorie, grootheid, heerlijkheid, lof, luister, naam, renommee, roep, stralenkrans, verheerlijking, vermaardheid
weten (zn) :
bagage, bekendheid, bekwaamheid, cognitie, competentie, kennis, kennisneming, kenvermogen, kundigheid, kunde, medeweten, vertrouwdheid, vermogen, wetenschap
kennis (zn) :
begrip, bekendheid, benul, bewustheid, doorzicht, gegevens, informatie, medeweten, notie, sjoechem, weten, wetenschap
naam (zn) :
befaamdheid, bekendheid, beroemdheid, eer, faam, glorie, renommee, reputatie, roem, roep, vermaardheid
reputatie (zn) :
bekendheid, beroemdheid, eer, faam, gezag, goede naam, naam, prestige, renommee, roep, vermaardheid
beroemdheid (zn) :
befaamdheid, bekendheid, faam, naam, populariteit, roem, roemruchtigheid, vermaardheid
gemeenzaamheid (zn) :
alledaagsheid, bekendheid, familiariteit, vertrouwdheid, vertrouwelijkheid
roep (zn) :
bekendheid, faam, naam, reputatie, vermaardheid
publiciteit (zn) :
bekendheid, openbaarheid, ruchtbaarheid
ruchtbaarheid (zn) :
bekendheid, openbaarheid, publiciteit

woordverbanden van ‘bekendheid’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bekendheid
onbekendheid

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c