verheerlijking

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

roem (zn) :
aanzien, befaamdheid, bekendheid, beroemdheid, celebriteit, eer, faam, gloria, glorie, grootheid, heerlijkheid, lof, luister, naam, renommee, roep, stralenkrans, verheerlijking, vermaardheid
apotheose (zn) :
aanbidding, ophemeling, vergoding, verheerlijking
exaltatie (zn) :
ophemeling, verheerlijking

woordverbanden van ‘verheerlijking’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c