grootheid

als woordenboektrefwoord:

grootheid:
v. (...heden), voortreffelijkheid ; alles wat voor vermeerdering of vermindering vatbaar is.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

grootheid (zn) :
grandeur, grootsheid, heerlijkheid, pracht, staatsie
grootheid (zn) :
aanzien, voornaamheid, voortreffelijkheid

als synoniem van een ander trefwoord:

roem (zn) :
aanzien, befaamdheid, bekendheid, beroemdheid, celebriteit, eer, faam, gloria, glorie, grootheid, heerlijkheid, lof, luister, naam, renommee, roep, stralenkrans, verheerlijking, vermaardheid
pracht (zn) :
glans, grootheid, grootsheid, heerlijkheid, luister, luxe, parade, praal, pronk, rijkdom, schittering, schoonheid, splendeur, staatsie, uithaal, vertoon, weelderigheid
ster (zn) :
beroemdheid, diva, filmster, grootheid, idool, kanjer, kei, meester, star, superstar, talent, topper, uitblinker, vedette, virtuoos
aanzien (zn) :
achtbaarheid, achting, air, betekenis, eer, egard, gewicht, glans, grootheid, hoogachting, hoogheid, invloed, luister, prestige
eenheid (zn) :
entiteit, grondeenheid, grootheid, hoeveelheid, maat, maateenheid, rekeneenheid, schaaleenheid
mate (zn) :
gehalte, graad, grootheid, hoeveelheid, kwantiteit, maat, niveau, omvang, peil, rang, trap
talent (zn) :
begiftigde, grootheid, kundige, ster, vaardige, verdienstige, virtuoos
kwantiteit (zn) :
aantal, gehalte, graad, grootheid, hoeveelheid, maat, mate, menigte
vedette (zn) :
beroemdheid, grootheid, held, prima donna, ster
virtuoos (zn) :
grootheid, meester, ster, talent, topper
heerlijkheid (zn) :
grootheid, majesteit, verhevenheid
maat (zn) :
eenheid, grootheid, maatstaf, norm
parameter (zn) :
argument, grootheid, variabele

woordverbanden van ‘grootheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c