grootheid

als woordenboektrefwoord:

grootheid:
v. (...heden), voortreffelijkheid ; alles wat voor vermeerdering of vermindering vatbaar is.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

grootheid (zn):
grandeur, grootsheid, heerlijkheid, pracht, staatsie
grootheid (zn):
aanzien, voornaamheid, voortreffelijkheid

als synoniem van een ander trefwoord:

roem (zn) :
aanzien, befaamdheid, bekendheid, beroemdheid, celebriteit, eer, faam, gloria, glorie, grootheid, heerlijkheid, lof, luister, naam, renommee, roep, stralenkrans, verheerlijking, vermaardheid
pracht (zn) :
glans, grootheid, grootsheid, heerlijkheid, luister, luxe, parade, praal, pronk, rijkdom, schittering, schoonheid, splendeur, staatsie, uithaal, vertoon, weelderigheid
ster (zn) :
beroemdheid, diva, filmster, grootheid, idool, kanjer, kei, meester, star, superstar, talent, topper, uitblinker, vedette, virtuoos
aanzien (zn) :
achtbaarheid, achting, air, betekenis, eer, egard, gewicht, glans, grootheid, hoogachting, hoogheid, invloed, luister, prestige
eenheid (zn) :
entiteit, grondeenheid, grootheid, hoeveelheid, maat, maateenheid, rekeneenheid, schaaleenheid
mate (zn) :
gehalte, graad, grootheid, hoeveelheid, kwantiteit, maat, niveau, omvang, peil, rang, trap
talent (zn) :
begiftigde, grootheid, kundige, ster, vaardige, verdienstige, virtuoos
kwantiteit (zn) :
aantal, gehalte, graad, grootheid, hoeveelheid, maat, mate, menigte
vedette (zn) :
beroemdheid, grootheid, held, prima donna, ster
virtuoos (zn) :
grootheid, meester, ster, talent, topper
heerlijkheid (zn) :
grootheid, majesteit, verhevenheid
maat (zn) :
eenheid, grootheid, maatstaf, norm
parameter (zn) :
argument, grootheid, variabele

woordverbanden van ‘grootheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.81.28.10.

debug info: 0.002 c