grootsheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

pracht (zn) :
glans, grootheid, grootsheid, heerlijkheid, luister, luxe, parade, praal, pronk, rijkdom, schittering, schoonheid, splendeur, staatsie, uithaal, vertoon, weelderigheid
trots (zn) :
arrogantie, eergevoel, eigenwaarde, fierheid, grootsheid, hoogheid, hoogmoed, hovaardigheid, hovaardij, voldaanheid
grootheid (zn) :
grandeur, grootsheid, heerlijkheid, pracht, staatsie
majesteit (zn) :
grootsheid, luister, pracht

woordverbanden van ‘grootsheid’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord / bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0039 c