schittering

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

schittering (zn) :
blink, fonkeling, glans, glitter, luister, pracht
schittering (zn) :
fonkeling, glinstering, gloed

als synoniem van een ander trefwoord:

pracht (zn) :
glans, grootheid, grootsheid, heerlijkheid, luister, luxe, parade, praal, pronk, rijkdom, schittering, schoonheid, splendeur, staatsie, uithaal, vertoon, weelderigheid
praal (zn) :
glamour, glans, luister, parade, pracht, pronk, schittering, splendeur, staatsie, uithaal, vertoon
glans (zn) :
blink, flikkering, fonkeling, glinstering, gloed, schijn, schijnsel, schittering
luister (zn) :
flonkering, glans, gloor, nimbus, schittering, straling
tinteling (zn) :
fonkeling, lichtjes, schittering
glitter (zn) :
flikkering, glans, schittering
blink (zn) :
glans, schittering

woordverbanden van ‘schittering’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.007 c