gloed

als woordenboektrefwoord:

gloed:
m. hitte ; vuur ; bezieling ; frisheid.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gloed (zn) :
bezieling, elan, enthousiasme, geestdrift, ijver, levendigheid, opgewondenheid, schwung, verve, vervoering, vlam, vuur
gloed (zn) :
glans, schijnsel, weerschijn
gloed (zn) :
hitte, straling, warmte
gloed (zn) :
blos
gloed (zn) :
waas

als synoniem van een ander trefwoord:

vuur (zn) :
animo, begeestering, bezieling, drift, elan, enthousiasme, fut, geestdrift, gloed, hartstocht, heftigheid, hevigheid, ijver, inspiratie, inzet, kracht, levendigheid, poeder, spirit, vervoering, vurigheid
geestdrift (zn) :
animo, begeestering, bezieling, elan, enthousiasme, felheid, gedrevenheid, gloed, gretigheid, happigheid, hartstocht, ijver, inzet, roes, verve, vervoering, vurigheid, vuur, zielsverrukking
elan (zn) :
begeestering, bevlieging, bezieling, enthousiasme, flair, gedrevenheid, geestdrift, gloed, ijver, impuls, levendigheid, strijdlust, vaart, vervoering, vuur, zwier
enthousiasme (zn) :
animo, aviditeit, begeestering, begerigheid, bezieling, elan, geestdrift, geestvervoering, gloed, gretigheid, ijver, opgetogenheid, vervoering, vuur
bezieling (zn) :
aandrift, animo, bevlogenheid, elan, enthousiasme, geestdrift, gloed, ingeving, inspiratie, leven, schwung, toewijding, verve, vervoering, vuur
glans (zn) :
aanzien, glitter, gloed, gloor, glorie, heerlijkheid, luister, nimbus, praal, pracht, schijnsel, straal, straling, uitstraling, virtuositeit
reflectie (zn) :
gloed, reflex, spiegeling, terugkaatsing, weerglans, weerkaatsing, weerschijn, weerschijnsel, weerspiegeling
glans (zn) :
blink, flikkering, fonkeling, glinstering, gloed, schijn, schijnsel, schittering
ijver (zn) :
elan, geestdrift, gloed, passie, vurigheid, vuur
schittering (zn) :
fonkeling, glinstering, gloed
hitte (zn) :
brand, gloed, vuur, warmte
vlam (zn) :
gloed, hartstocht, vuur
weerschijn (zn) :
glans, gloed

woordverbanden van ‘gloed’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

glans, gloed

Deze woorden zijn synoniem als zij gebruikt worden van het blinken van stoffen: de gloed ligt er nog op; er is geen glans meer op. Gloed is de frissche heldere kleur; glans de schittering van de stoffen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 406:

brand, gloed, vlam, vuur

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c