gloed

als woordenboektrefwoord:

gloed:
m. hitte ; vuur ; bezieling ; frisheid.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gloed (zn) :
enthousiasme, vuur, vlam, ijver, bezieling, vervoering, geestdrift, elan, schwung, verve, opgewondenheid, levendigheid
gloed (zn) :
glans, schijnsel, weerschijn
gloed (zn) :
warmte, straling, hitte
gloed (zn) :
blos
gloed (zn) :
waas

als synoniem van een ander trefwoord:

vuur (zn) :
enthousiasme, kracht, inzet, poeder, ijver, hevigheid, vurigheid, drift, hartstocht, gloed, inspiratie, bezieling, vervoering, geestdrift, animo, fut, spirit, begeestering, elan, heftigheid, levendigheid
geestdrift (zn) :
gedrevenheid, enthousiasme, inzet, vuur, ijver, vurigheid, gretigheid, hartstocht, gloed, felheid, roes, bezieling, vervoering, animo, begeestering, elan, verve, zielsverrukking, happigheid
elan (zn) :
strijdlust, vaart, gedrevenheid, enthousiasme, vuur, bevlieging, ijver, impuls, gloed, bezieling, vervoering, geestdrift, flair, zwier, begeestering, levendigheid
enthousiasme (zn) :
vuur, ijver, gretigheid, gloed, bezieling, vervoering, geestdrift, animo, begeestering, elan, opgetogenheid, geestvervoering, begerigheid, aviditeit
bezieling (zn) :
leven, ingeving, enthousiasme, vuur, toewijding, gloed, inspiratie, vervoering, geestdrift, bevlogenheid, animo, elan, aandrift, schwung, verve
glans (zn) :
luister, aanzien, uitstraling, straling, glorie, pracht, gloed, straal, heerlijkheid, glitter, praal, schijnsel, virtuositeit, nimbus, gloor
reflectie (zn) :
weerspiegeling, gloed, reflex, weerschijn, weerglans, weerschijnsel, weerkaatsing, terugkaatsing, spiegeling
glans (zn) :
schijn, schittering, gloed, schijnsel, fonkeling, blink, glinstering, flikkering
ijver (zn) :
vuur, passie, vurigheid, gloed, geestdrift, elan
schittering (zn) :
gloed, fonkeling, glinstering
hitte (zn) :
warmte, vuur, brand, gloed
vlam (zn) :
vuur, hartstocht, gloed
weerschijn (zn) :
glans, gloed

woordverbanden van ‘gloed’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

glans, gloed

Deze woorden zijn synoniem als zij gebruikt worden van het blinken van stoffen: de gloed ligt er nog op; er is geen glans meer op. Gloed is de frissche heldere kleur; glans de schittering van de stoffen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 406:

brand, gloed, vlam, vuur

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0041 c