vlijt

als woordenboektrefwoord:

vlijt:
v. ijver.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vlijt (zn):
arbeidzaamheid, ijver, inzet, naarstigheid, werkzaamheid

als synoniem van een ander trefwoord:

ijver (zn) :
ambitie, applicatie, arbeidzaamheid, naarstigheid, nijver, toewijding, vlijt, werkzaamheid
oplettendheid (zn) :
aandacht, acht, attentie, opmerkzaamheid, vlijt, voorkomendheid, zorg
werkzaamheid (zn) :
actie, activiteit, bedrijf, bedrijvigheid, energie, ijver, vlijt, werk
aandacht (zn) :
toewijding, verzorging, vlijt, zorg
arbeidzaamheid (zn) :
ijver, vlijt, werkzaamheid

woordverbanden van ‘vlijt’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
ijver, ernst, naarstigheid, vlijt

IJver — ernst — naarstigheid — vlijt. IJver is de werkzaamheid, die aanhoudend bezig is aan hare taak. Wie met ijver werkt is druk bezig, hij paart werkzaamheid aan volharding. Vlijt is die werkzaamheid die bij aanhoudend werken het er op toelegt die taak zoo goed mogelijk te volbrengen; wie met vlijt werkt, paart spoed aan oplettendheid. Naarstigheid is minder in gebruik. Het wordt vooral van kinderen gezegd en ziet op werkzaamheid gepaard aan goeden wil en inspanning om de opgegeven taak behoorlijk af te maken. Ernst, eigenlijk strijd, en vervolgens inspanning beteekenend, geeft te kennen, dat wij bewust van het gewicht eener taak, ons inspanning er voor getroosten. Deze bewustheid leidt tot ijver en tot vlijt. Eene zaak met ijver voortzetten; blinde ijver. De naarstigheid van den scholier verdient belooning. Hij legt zich met vlijt op de studie toe; de vruchten van zijne vlijt genieten. Iets met ernst ondernemen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
ijver, ijverig, nijver, nijverheid, naarstig, naarstigheid, vlijt, vlijtig

IJVER, IJVERIG, NIJVER, NIJVERHEID, NAARSTIG, NAARSTIGHEID, VLIJT, VLIJTIG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 172.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c