bedrijvigheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bedrijvigheid (zn) :
activiteit, werking, bezigheid, nijverheid, werkzaamheid
bedrijvigheid (zn) :
activiteit, drukte, reuring, levendigheid

als synoniem van een ander trefwoord:

fut (zn) :
doorzettingsvermogen, kracht, poeder, vuur, veerkracht, werklust, lust, energie, vitaliteit, pit, puf, daadkracht, bedrijvigheid, slagkracht, opgewektheid, geestkracht, flinkheid, pep, aandrift, kloekheid, pittigheid, stootkracht
bezigheid (zn) :
inspanning, affaire, ambacht, dienst, beroep, werk, activiteit, functie, arbeid, karweitje, werkzaamheid, bedrijvigheid, werkkring, verrichting, occupatie, beslommering, emplooi
drukte (zn) :
leven, gedoe, poppenkast, animatie, omhaal, bedrijvigheid, heisa, poespas, gewoel, tamtam, gekrioel, gedruis, spatsies, mensenmassa, mêlee, volte, trafiek
werking (zn) :
uitvoering, activiteit, actie, werkwijze, werkzaamheid, bedrijvigheid, verrichting
activiteit (zn) :
handeling, drukte, bezigheid, werkzaamheid, bedrijvigheid, werkzaamheden
werkzaamheid (zn) :
werk, activiteit, actie, bedrijf, ijver, energie, vlijt, bedrijvigheid
drukte (zn) :
activiteit, bezigheid, werkzaamheid, bedrijvigheid, werkzaamheden
levendigheid (zn) :
poeder, animatie, temperament, bedrijvigheid, opgewektheid, animo
leven (zn) :
poeder, werkzaamheid, bedrijvigheid, bezieling, poer

woordverbanden van ‘bedrijvigheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c