Synoniemen.net gebruikt cookies en vergelijkbare technologieƫn ("cookies"), onder andere om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Dat houdt in dat synoniemen.net het gedrag van bezoekers vastlegt, analyseert en deelt en zo de website beter afstemt op de interesses van de bezoeker. Cookies van Improve Digital en AppNexus kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen, gedragsgegevens te delen en artikelen aan te bevelen op synoniemen.net die aansluiten op je interesses.

Lees meer over ons privacy-beleid.

cookies accepteren

cookies niet accepteren


ijver

als woordenboektrefwoord:

ijver:
m. vlijt.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ijver (zn):
ambitie, applicatie, arbeidzaamheid, naarstigheid, nijver, toewijding, vlijt, werkzaamheid
ijver (zn):
elan, geestdrift, gloed, passie, vurigheid, vuur

als synoniem van een ander trefwoord:

vuur (zn) :
animo, begeestering, bezieling, drift, elan, enthousiasme, fut, geestdrift, gloed, hartstocht, heftigheid, hevigheid, ijver, inspiratie, inzet, kracht, levendigheid, poeder, spirit, vervoering, vurigheid
geestdrift (zn) :
animo, begeestering, bezieling, elan, enthousiasme, felheid, gedrevenheid, gloed, gretigheid, happigheid, hartstocht, ijver, inzet, roes, verve, vervoering, vurigheid, vuur, zielsverrukking
toewijding (zn) :
aandacht, applicatie, bezieling, devotie, enthousiasme, ijver, inzet, liefde, loyaliteit, overgave, piƫteit, trouw, verknochtheid, verzorging, vroomheid, zelfopoffering, zorg
elan (zn) :
begeestering, bevlieging, bezieling, enthousiasme, flair, gedrevenheid, geestdrift, gloed, ijver, impuls, levendigheid, strijdlust, vaart, vervoering, vuur, zwier
enthousiasme (zn) :
animo, aviditeit, begeestering, begerigheid, bezieling, elan, geestdrift, geestvervoering, gloed, gretigheid, ijver, opgetogenheid, vervoering, vuur
gloed (zn) :
bezieling, elan, enthousiasme, geestdrift, ijver, levendigheid, opgewondenheid, schwung, verve, vervoering, vlam, vuur
inspanning (zn) :
arbeid, ijver, inzet, krachtsinspanning, moeite, poging, streven, vermoeienis, werk, zorg
inzet (zn) :
enthousiasme, geestdrift, ijver, inspanning, toewijding, vurigheid, vuur, werklust, zorg
werkzaamheid (zn) :
actie, activiteit, bedrijf, bedrijvigheid, energie, ijver, vlijt, werk
vlijt (zn) :
arbeidzaamheid, ijver, inzet, naarstigheid, werkzaamheid
ambitie (zn) :
aspiratie, aspiraties, doel, eerzucht, ijver, streven
arbeidzaamheid (zn) :
ijver, vlijt, werkzaamheid
applicatie (zn) :
ijver, toewijding

woordverbanden van ‘ijver’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
ijver, ernst, naarstigheid, vlijt

IJver — ernst — naarstigheid — vlijt. IJver is de werkzaamheid, die aanhoudend bezig is aan hare taak. Wie met ijver werkt is druk bezig, hij paart werkzaamheid aan volharding. Vlijt is die werkzaamheid die bij aanhoudend werken het er op toelegt die taak zoo goed mogelijk te volbrengen; wie met vlijt werkt, paart spoed aan oplettendheid. Naarstigheid is minder in gebruik. Het wordt vooral van kinderen gezegd en ziet op werkzaamheid gepaard aan goeden wil en inspanning om de opgegeven taak behoorlijk af te maken. Ernst, eigenlijk strijd, en vervolgens inspanning beteekenend, geeft te kennen, dat wij bewust van het gewicht eener taak, ons inspanning er voor getroosten. Deze bewustheid leidt tot ijver en tot vlijt. Eene zaak met ijver voortzetten; blinde ijver. De naarstigheid van den scholier verdient belooning. Hij legt zich met vlijt op de studie toe; de vruchten van zijne vlijt genieten. Iets met ernst ondernemen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
ernst, ijver

ERNST, IJVER

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 159.

in hedendaagse spelling:
ijver, ijverig, nijver, nijverheid, naarstig, naarstigheid, vlijt, vlijtig

IJVER, IJVERIG, NIJVER, NIJVERHEID, NAARSTIG, NAARSTIGHEID, VLIJT, VLIJTIG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 172.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.0069 c