ijver

als woordenboektrefwoord:

ijver:
m. vlijt.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ijver (zn) :
toewijding, ambitie, werkzaamheid, vlijt, applicatie, nijver, naarstigheid, arbeidzaamheid
ijver (zn) :
vuur, passie, vurigheid, gloed, geestdrift, elan

als synoniem van een ander trefwoord:

vuur (zn) :
enthousiasme, kracht, inzet, poeder, ijver, hevigheid, vurigheid, drift, hartstocht, gloed, inspiratie, bezieling, vervoering, geestdrift, animo, fut, spirit, begeestering, elan, heftigheid, levendigheid
geestdrift (zn) :
gedrevenheid, enthousiasme, inzet, vuur, ijver, vurigheid, gretigheid, hartstocht, gloed, felheid, roes, bezieling, vervoering, animo, begeestering, elan, verve, zielsverrukking, happigheid
toewijding (zn) :
liefde, zelfopoffering, verzorging, aandacht, enthousiasme, inzet, zorg, trouw, ijver, overgave, loyaliteit, applicatie, vroomheid, bezieling, devotie, piëteit, verknochtheid
elan (zn) :
strijdlust, vaart, gedrevenheid, enthousiasme, vuur, bevlieging, ijver, impuls, gloed, bezieling, vervoering, geestdrift, flair, zwier, begeestering, levendigheid
enthousiasme (zn) :
vuur, ijver, gretigheid, gloed, bezieling, vervoering, geestdrift, animo, begeestering, elan, opgetogenheid, geestvervoering, begerigheid, aviditeit
gloed (zn) :
enthousiasme, vuur, vlam, ijver, bezieling, vervoering, geestdrift, elan, schwung, verve, opgewondenheid, levendigheid
inspanning (zn) :
poging, inzet, streven, zorg, werk, moeite, ijver, arbeid, vermoeienis, krachtsinspanning
inzet (zn) :
inspanning, enthousiasme, zorg, vuur, werklust, ijver, toewijding, vurigheid, geestdrift
werkzaamheid (zn) :
werk, activiteit, actie, bedrijf, ijver, energie, vlijt, bedrijvigheid
vlijt (zn) :
inzet, ijver, werkzaamheid, naarstigheid, arbeidzaamheid
ambitie (zn) :
doel, streven, ijver, eerzucht, aspiratie, aspiraties
arbeidzaamheid (zn) :
ijver, werkzaamheid, vlijt
applicatie (zn) :
ijver, toewijding

woordverbanden van ‘ijver’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

IJver is de werkzaamheid, die aanhoudend bezig is aan hare taak. Wie met ijver werkt is druk bezig, hij paart werkzaamheid aan volharding. Vlijt is die werkzaamheid die bij aanhoudend werken het er op toelegt die taak zoo goed mogelijk te volbrengen; wie met vlijt werkt, paart spoed aan oplettendheid. Naarstigheid is minder in gebruik. Het wordt vooral van kinderen gezegd en ziet op werkzaamheid gepaard aan goeden wil en inspanning om de opgegeven taak behoorlijk af te maken. Ernst, eigenlijk strijd, en vervolgens inspanning beteekenend, geeft te kennen, dat wij bewust van het gewicht eener taak, ons inspanning er voor getroosten. Deze bewustheid leidt tot ijver en tot vlijt. Eene zaak met ijver voortzetten; blinde ijver. De naarstigheid van den scholier verdient belooning. Hij legt zich met vlijt op de studie toe; de vruchten van zijne vlijt genieten. Iets met ernst ondernemen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 159:

ernst, ijver

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 172:

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c