streven

als woordenboektrefwoord:

streven:
(gestreefd), trachten.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

streven (ww):
aspireren, beogen, beproeven, dingen, jagen, najagen, nastreven, trachten, viseren
streven (ww):
mikken, proberen, zich beijveren
streven (ww):
tendentie, zucht
streven (zn):
ambitie, aspiratie, bedoeling, doel, doeleinde, doelstelling, doelwit, oogmerk, voornemen

als synoniem van een ander trefwoord:

doel (zn) :
ambitie, bedoeling, bestemming, buut, doelstelling, doelwit, finaliteit, focus, mikpunt, oogmerk, oogwit, plan, richtpunt, streven, voornemen
oogmerk (zn) :
bedoeling, buut, doel, doeleinde, doelstelling, doelwit, intentie, inzicht, objectief, opzet, streven
bedoeling (zn) :
bestemming, doel, intentie, oogmerk, opvatting, opzet, plan, streven, toeleg, voornemen, wil
inspanning (zn) :
arbeid, ijver, inzet, krachtsinspanning, moeite, poging, streven, vermoeienis, werk, zorg
zucht (zn) :
begeerte, drift, liefhebberij, manie, neiging, streven, woede
ambitie (zn) :
aspiratie, aspiraties, doel, eerzucht, ijver, streven
poging (zn) :
inspanning, krachtsinspanning, moeite, streven
doelstelling (zn) :
doel, doeleinde, doelwit, oogmerk, streven
pogen (ww) :
beproeven, proberen, streven, trachten, zien
dingen (ww) :
aspireren, streven, trachten
mikken (ww) :
ambiëren, streven
jagen (ww) :
najagen, streven
ogen (ww) :
beogen, streven

woordverbanden van ‘streven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
pogen, zich inspannen, streven, trachten

Pogen — inspannen (zich) — streven — trachten. Zich moeite geven om een doel te bereiken. Pogen, streven en trachten blijven het dichtst bij de grondbeteekenis. Pogen is alle middelen in het werk stellen om iets te doen; trachten is het inspannen der krachten om iets te erlangen; streven drukt hetzelfde uit, maar is sterker. Bij de beide laatste woorden wordt de krachtsinspanning beschouwd als een uitvloeisel van de sterke begeerte van den mensch; bij trachten staat dit echter niet zoo sterk op den voorgrond als bij streven. Wij pogen goed te schrijven; wij trachten zonder fout te schrijven, wij streven naar zuiverheid van taal. De mensch streeft naar geluk. Zich inspannen ziet meer op de spanning der spieren, die bij het zware werk noodig is, en, daar de spieren zinnelijke voorstelling der kracht zijn, duidt het aanwenden van kracht aan. Hij spande zich tot het uiterste in, om het werk op tijd af te krijgen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
ernaar streven, streven naar

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.102.97.

debug info: 0.0019 c