Synoniemen.net gebruikt cookies en vergelijkbare technologieƫn ("cookies"), onder andere om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Dat houdt in dat synoniemen.net het gedrag van bezoekers vastlegt, analyseert en deelt en zo de website beter afstemt op de interesses van de bezoeker. Cookies van Improve Digital en AppNexus kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen, gedragsgegevens te delen en artikelen aan te bevelen op synoniemen.net die aansluiten op je interesses.

Lees meer over ons privacy-beleid.

cookies accepteren

cookies niet accepteren


streven

als woordenboektrefwoord:

streven:
(gestreefd), trachten.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

streven (ww):
aspireren, beogen, beproeven, dingen, jagen, najagen, nastreven, trachten, viseren
streven (ww):
mikken, proberen, zich beijveren
streven (ww):
tendentie, zucht
streven (zn):
ambitie, aspiratie, bedoeling, doel, doeleinde, doelstelling, doelwit, oogmerk, voornemen

als synoniem van een ander trefwoord:

doel (zn) :
ambitie, bedoeling, bestemming, buut, doelstelling, doelwit, finaliteit, focus, mikpunt, oogmerk, oogwit, plan, richtpunt, streven, voornemen
oogmerk (zn) :
bedoeling, buut, doel, doeleinde, doelstelling, doelwit, intentie, inzicht, objectief, opzet, streven
bedoeling (zn) :
bestemming, doel, intentie, oogmerk, opvatting, opzet, plan, streven, toeleg, voornemen, wil
inspanning (zn) :
arbeid, ijver, inzet, krachtsinspanning, moeite, poging, streven, vermoeienis, werk, zorg
zucht (zn) :
begeerte, drift, liefhebberij, manie, neiging, streven, woede
ambitie (zn) :
aspiratie, aspiraties, doel, eerzucht, ijver, streven
poging (zn) :
inspanning, krachtsinspanning, moeite, streven
doelstelling (zn) :
doel, doeleinde, doelwit, oogmerk, streven
pogen (ww) :
beproeven, proberen, streven, trachten, zien
dingen (ww) :
aspireren, streven, trachten
mikken (ww) :
ambiƫren, streven
jagen (ww) :
najagen, streven
ogen (ww) :
beogen, streven

woordverbanden van ‘streven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
pogen, zich inspannen, streven, trachten

Pogen — inspannen (zich) — streven — trachten. Zich moeite geven om een doel te bereiken. Pogen, streven en trachten blijven het dichtst bij de grondbeteekenis. Pogen is alle middelen in het werk stellen om iets te doen; trachten is het inspannen der krachten om iets te erlangen; streven drukt hetzelfde uit, maar is sterker. Bij de beide laatste woorden wordt de krachtsinspanning beschouwd als een uitvloeisel van de sterke begeerte van den mensch; bij trachten staat dit echter niet zoo sterk op den voorgrond als bij streven. Wij pogen goed te schrijven; wij trachten zonder fout te schrijven, wij streven naar zuiverheid van taal. De mensch streeft naar geluk. Zich inspannen ziet meer op de spanning der spieren, die bij het zware werk noodig is, en, daar de spieren zinnelijke voorstelling der kracht zijn, duidt het aanwenden van kracht aan. Hij spande zich tot het uiterste in, om het werk op tijd af te krijgen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
ernaar streven, streven naar

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
WNT (i) (ii) - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.0029 c